Minimalizace automobilové dopravy v obydlené oblasti a maximální bezpečnost pro její obyvatele. Tento cíl si vytkla aktuálně vznikající udržitelná čtvrť Chytré Líchy v Židlochovicích na Brněnsku. Její hlavní inspirací jsou moderní čtvrtě například v Německu, ve kterých se počet aut přirozeně snížil až o 70 procent. V Židlochovicích by k tomu měla pomoci nabídka tamních služeb či možnosti sdílení automobilů.

Expertní tým čtvrti Chytré Líchy v jihomoravských Židlochovicích si z hlediska počtu automobilů a na ně navázaných parkovacích stání vytyčil značně ambiciózní cíl. „V lokalitě se počítá s 80 až 120 bytovými jednotkami, přičemž v ideálním případě by mělo připadat jedno parkovací místo na jednu bytovou jednotku. Pokud zohledníme možnosti návštěv či potřeby pro invalidy, bude to v celkovém průměru o něco více,“ sdělil David Bárta, autor dopravní koncepce připravované čtvrti ze společnosti CityOne.

Statistiky přitom ukazují, že právě ve spádových aglomeracích velkých měst připadá na jednu domácnost okolo dvou automobilů. To si uvědomují i samotní tvůrci koncepce čtvrti. Podle nich je velmi pravděpodobné, že i kvůli poloze Židlochovic budou lidé automobil potřebovat zejména pro dojíždění do Brna. Částečně tyto potřeby chtějí řešit nabídkou carsharingu, sdílených vozů by mělo být v celé lokalitě více než deset. Nutnost cestování vlastním autem by pak měla podle tvůrců koncepce čtvrti snížit nabídka služeb pro obyvatele přímo v místě bydliště.

„Služby mohou být zakomponovány přímo v parteru budov, z hlediska nabídky je variant celá řada. Může se jednat například o coworkingové centrum, stravovací zařízení v podobě restaurace či bistra nebo prodejnu potravin,“ uvedl koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladatele Centra pasivního domu Jan Bárta. Tyto služby by tak uvnitř čtvrti hrály hlavní roli a dostaly by přednost před budováním dopravní infrastruktury. Podle Bárty přitom bude finální řešení vycházet z výsledku výběrového řízení na nejlepší architektonicko-urbanistický návrh. Známý by měl být na konci dubna.

Odborný tým přitom jako optimální variantu navrhuje parkování na okraji lokality. Přímo do obydlené čtvrti by tak bylo možné vjet omezenou rychlostí jen v nutných případech, například k vyložení nákupu. Výjimky by platily také pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „Hlavním cílem je vytvoření bezpečného prostoru a prostředí pro život. Chceme, aby si děti například mohly hrát bez obav na ulici. Hledáme proto řešení, kdy lidé nebudou mít důvod jezdit auty do prostoru pro život. Parkovat pak budou na okraji čtvrti s tím, že si k domovu dojdou pěšky nebo se přiblíží na kole. Vzdálenost obou míst přitom nebude delší než 150 metrů,“ doplnil Jan Bárta.

Jihomoravský kraj bude mezi tuzemskými kraji v rámci klimatické změny nejvíce ovlivněn s ohledem na zvyšující se teploty, což bude patrné především v počtu tropických nocí. Zajistit příjemné mikroklima tak nejvíce souvisí s eliminací velkých zastavěných ploch, tedy především parkovacích ploch. Proto je čtvrť Chytré Líchy navržena tak, aby upřednostnila pobytové prostředí pro lidi před auty. Zároveň by v ní měla být co nejmenší plocha vyhrazená pro místní komunikace. Podle propočtů expertního týmu by měla dosahovat maximální výměry 0,5 hektaru. Celková plocha čtvrti přitom činí 3,4 hektaru.

Podle Davida Bárty je jedním z možných řešení pojetí čtvrti jako obytného vnitrobloku, kolem kterého vede místní komunikace. Vnitroblok by kromě široké škály služeb nabízel i řadu možností k setkávání osob. „I proto dává minimalizace automobilové dopravy ve čtvrti velký smysl. Pokud bude vnitroblok sloužit primárně ke společným aktivitám, je v takovém případě bezpečnost naprosto klíčová. Chceme upřednostnit lidi před auty,“ doplnil koordinátor projektu Chytré Líchy.

Velmi podobným způsobem funguje i udržitelná čtvrť Vauban v německém Freiburgu, která je pro odborný tým hlavní inspirací. Část tamní čtvrti funguje s omezeným pohybem automobilů, i díky tomu se tak jejich počet připadající na tisíc osob v této lokalitě přirozeně snížil na pouhých 170 vozidel. Celostátní německý průměr přitom podle dat Eurostatu v roce 2018 činil 569 automobilů na tisíc lidí. Tvůrci čtvrti se z hlediska minimalizace automobilové dopravy chtějí inspirovat také v Paříži. Ta do roku 2025 plánuje odstranit polovinu parkovacích míst ve městech a vytvořit z nich veřejný prostor pro tamní obyvatele. Celkem by se tato změna měla dotknout 70 tisíc parkovacích míst.

O čtvrti Chytré Líchy

Unikání výstavba Chytré Líchy je prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v České republice. Má vzniknout v Židlochovicích na Brněnsku. Kombinovat bude nejnovější ekologické a smart technologie spolu s prvky sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy, měla by tak být vzorem pro další obce v Česku i v Evropě. Její výstavba by měla začít v roce 2022. Projekt finančně podpořila německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj. Více informací o udržitelné čtvrti Chytré Líchy je možné nalézt na webu chytrelichy.cz.