Vláda dne 5. 10. vydala nařízení, kterým posvětila zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Stanovila tím cenový strop pro domácnosti, firmy s odběrem elektřiny na hladině nízkého napětí a veřejné služby. Pro malé a střední firmy odebírající z hladiny vysokého napětí je cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru. 80 % spotřeby platí také u odběru zemního plynu do 4 200 MWh/rok. Nezávislý dodavatel energií Centropol však upozorňuje, že z dlouhodobého hlediska tento krok vysoké ceny energií neřeší. Zastropování sice pomůže překlenout kritické období a je vhodně zvoleným opatřením, k překonání energetické krize ale bude potřeba v nadcházejících měsících připravit, obhájit a zavést komplexnější opatření.

Cenový strop alespoň částečně pomůže českým domácnostem i českému průmyslu, aby se vypořádaly s dopady vysokých cen. Silová elektřina nebude odběratele stát více než 6 050 Kč za MWh včetně DPH, dodávka plynu 3 025 Kč za MWh včetně DPH. K těmto částkám je třeba ještě přičíst regulovanou část ceny, jako je platba za distribuci a platby ostatní. „Za současné situace, kdy se jedna megawatthodina elektřiny s dodávkou pro rok 2023 obchoduje na burze kolem 400 eur (10 000 Kč), považujeme zastropování cen, v kombinaci s úsporným tarifem a s odpuštěním poplatků na podporu obnovitelných zdrojů, za logické řešení,“ říká Jiří Matoušek, člen představenstva dodavatele energií Centropol.


Skladba ceny za odběr elektřiny s roční spotřebou čtyřčlenné domácnosti 3,8 MWh, distribuční sazba D02d (elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče) s cenovým stropem silové elektřiny 5 000 Kč bez DPH.

Dodavatel energií Centropol však upozorňuje, že přijetím cenového stropu se energetická krize nevyřeší. Opatření naopak považuje za výchozí bod ke koncepčním změnám, které budou muset být během následujících 12 měsíců přijaty a promítnuty do tuzemského i evropského energetického trhu. „Přijetím cenového stropu jsme si koupili čas na realizaci systémové změny na evropské úrovni. Ta má spočívat především v revizi klimatických cílů, z pohledu bezpečnosti dodávky definováním vhodného energetického mixu postaveného více na stabilních zdrojích, jimiž jsou jaderné a uhelné elektrárny, a promyšleném, nikoliv ideologicky budovaném podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ uvádí Jiří Matoušek z Centropolu.

Společná energetická burza potřebuje opravit

Revize klimatických cílů by měla podle Centropolu zohlednit především bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny a zapracovat tak potřebu stabilních zdrojů výroby včetně uhlí. Dlouhodobě pak Centropol upozorňuje na potřebu změnit systém obchodování s emisními povolenkami, zastavit odčerpávání finančních zdrojů určených na podporu plnění klimatických cílů a zamezit obchodování všem, kteří emisní povolenky nepotřebují ke své činnosti.

Velkou výzvou na cestě z cenové krize bude redefinice fungování společné energetické burzy. „Burza neplní dobře svou funkci, podporuje cenovou volatilitu a nevysílá správné cenové signály, podle kterých lze do energetiky investovat. Situaci spíše komplikuje a přispívá ke zrychlující se likvidaci průmyslové výroby v Evropě. Pokud chceme zachránit společný evropský trh s energiemi, je potřeba burzu přeformátovat. Modely založené na harmonizaci nabídky a poptávky existují,“ míní Jiří Matoušek, člen představenstva dodavatele energií Centropol.

Oblasti transformace (prezentace spol. CENTROPOL ENERGY, a.s., energetická konference, ze dne 13. 10. 2022)

Každá zima bude složitá a nejvíce ta příští rok

Dodavatel Centropol poukazuje také na nutnost větší diverzifikace zdrojů. „Dokud se nezbavíme závislosti na drahém zemním plynu, bude každá zima náročná. Musíme postavit evropskou energetiku zpět na stabilní, bezpečné a technicky orientované základy, soustředit se na dobudování plynové infrastruktury a do té doby nezvyšovat podíl výroby elektřiny ze zemního plynu z důvodu zvyšování instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Do té doby bude každá topná sezona před námi složitá a ceny vysoké,“ poukazuje Jiří Matoušek z Centropolu.

Pro to, aby se evropský energetický trh opět zastabilizoval, bude důležité zamezit odčerpávání výnosů z obchodování všem subjektům, které v energetice nepůsobí a pouze finančně profitují na možnosti s energiemi obchodovat. Podle Centropolu by se mělo zamezit obchodování s elektřinou všem subjektům, kteří nedisponují licencí na dodávky anebo nejsou jejími výrobci. „Energetický trh je velmi liberální včetně obchodování na něm. Nejde pouze o to, aby trh fungoval konkurenceschopně, ale také bezpečně pro zákazníky.,“ uzavírá Jiří Matoušek, člen představenstva a marketingový ředitel dodavatele energií Centropol.