Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí. Se schválením Směrnice o energetické náročnosti budov Radou EU se navíc na renovace a úsporné budovy bude klást v příštích letech výrazně větší důraz a podnikatelé budou muset do přechodu na udržitelná řešení investovat nemalé částky. Pomocnou ruku jim nabízí Národní rozvojová banka se svým programem Nové úspory energie, který z části pokryje jejich náklady na realizaci udržitelného projektu. Na program banka vyčlenila 1,8 miliardy korun.

Ceny energií v posledních letech výrazně stouply a s tím se zvýšily i zálohy za energie. Podnikatelé tak najednou museli začít řešit energetický management, který pro ně do té doby nebyl prioritou. „Začali se zajímat, kde by mohli snížit svou spotřebu, jaké stroje vyřadit z provozu a jak své budovy proměnit v úsporné. Postupně tak přišli na to, že jejich budova často nemá funkční energetický management a peníze jim často unikají doslova oknem,” říká Eva Baková, specialistka energetiky Národní rozvojové banky.

Jedním takovým podnikatelem byl i Karel Řepa, spolumajitel společnosti Retre. „Provoz prádelny byl energeticky náročný, proto nám investice do úsporných opatření dávaly velký smysl – tím více pak při pohledu na ceny energií. Začali jsme s postupnou obnovou našeho strojního řízení. Nejdříve jsme nahradili zastaralý zdroj páry na LTO novým zařízením na plyn a poté jsme začali postupně nahrazovat parní spotřebiče, tedy žehliče a sušičky, plynovými,” říká Řepa. Tím to ale neskončilo. Společnost se pustila i do zvýšení výkonu její fotovoltaiky.

Problém firmy Retre není výjimkou, patří k řadě nejčastějších problémů, se kterými se podnikatelé u svých budov potýkají. K těm patří kromě zastaralých technologií a strojů také:

■ stará okna

■ netěsnící dveře

■ energeticky náročné osvětlení

■ špatný stav fasády budovy

Podnikatelé v počáteční fázi často neví, co je třeba v jejich budově vylepšit či vyměnit. V této situaci jim pomohou kolegové z programu ELENA, kteří jim nabídnou pomocnou ruku s přípravou energeticky úsporného projektu a navrhnou jim řešení na míru. Ať už jde o odstranění několika starších strojů a jejich nahrazení jedním novým, který nespotřebuje tolik energie, nebo například o výměnu žárovek za LED osvětlení či dvojskel za trojskla. Podoba řešení se liší, často je to však velice komplexní. Málokdy se setkáváme s tím, že by podnikateli stačilo pouze vyměnit světla nebo okna,” říká Baková.

NRB podnikatelům pomáhá nejen s návrhem energetického projektu a vypracováním energetického posudku v rámci asistenčního programu ELENA, ale také s financováním v rámci programu Nové úspory energie. V něm mohou podnikatelé zažádat o zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a. Po úspěšném dokončení úsporných opatření mohou požádat o vyplacení dotační složky úvěru ve výši až 35 % ze způsobilých výdajů projektu. Díky této podpoře se mohou podnikatelé pustit do jednodušších i rozsáhlejších oprav svých budov.

O tom, že je správný čas se do renovací budov pustit, svědčí také Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou ve druhé polovině dubna schválila Rada EU. Jejím cílem je, aby byly všechny budovy do roku 2050 uhlíkově neutrální. Státy EU budou mít dva roky na převedení této normy do národní legislativy.