Armádní Servisní, příspěvkové organizaci, která je centrálním zadavatelem pro nákup plynu pro Ministerstvo obrany a jeho příspěvkové organizace, se podařil historicky nejúspěšnější nákup zemního plynu cestou Českomoravské komoditní burzy Kladno pro roky 2021 a 2022.

Díky správnému načasování, součinnosti všech zainteresovaných subjektů Ministerstva obrany, kdy cena dané komodity v současné době extrémně klesla, se podařilo včasným nákupem zajistit danou komoditu s úsporou bezmála 56 milionů korun.

1 MWh plynu se podařilo zobchodovat za 445 Kč, což je historicky nejnižší nákupní cena od roku 2009, kdy Armádní Servisní tyto obchody realizuje. Celkově se aktuálně pořídilo 511 864 MWh zemního plynu ve velkoodběru a 45 213 MWh v maloodběru.

Armádní Servisní nakoupila zemní plyn za tuto výhodnou cenu pro období dvou let, t.j. na roky 2021 a 2022. Celkový nákup zemního plynu pro resort obrany byl realizován v objemu 247 899 265 Kč. Meziroční úspora činí při dvouletých dodávkách výše zmíněných necelých 56 milionů Kč. Dodavatel, který nabídl tuto nejvýhodnější cenu, je společnost Pražská plynárenská.