Využívání energie z obnovitelných zdrojů přináší významné ekonomické úspory. Výsledky nedávné analýzy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) ukázaly, že v roce 2022 měly přes čtyři pětiny všech nově zavedených obnovitelných zdrojů energie nižší náklady než elektřina vyrobená z fosilních paliv. Zelené zdroje energie tak pomohly v loňském roce snížit celkové náklady na výrobu elektřiny celosvětově nejméně o 520 miliard dolarů.

Růst investic do přechodu na čistší energii a eskalace cen fosilních paliv v loňském roce výrazně posílily konkurenceschopnost výroby energie z obnovitelných zdrojů. Náklady na jejich využívání podle analýzy IRENA dokonce klesaly. Konkrétně bylo zjištěno, že za minulý rok mělo přibližně 86 % všech nově zavedených obnovitelných zdrojů energie, což odpovídá 187 gigawattům, nižší náklady než elektřina vyrobená z fosilních paliv.

Díky povzbudivému trendu rozvoje solárních fotovoltaik, větrných elektráren i bioenergie se jen za loňský rok podle údajů IRENA podařilo globálně snížit celkové náklady na výrobu elektrické energie nejméně o 520 miliard dolarů. Průměrné náklady na výstavbu nové koncentrované solární energie klesly o 2 %, na užitkovou fotovoltaiku o 3 %, na větrnou energii na pevnině o 5 %, a nejvíce pak na bioenergii o 13 % a geotermální energii o 22 %.

V České republice je přitom stále potenciál obnovitelných zdrojů z velké míry nevyužit. „V případě bioenergetiky je například na zelenou elektřinu možné recyklovat také biologicky rozložitelný odpad, jako jsou zbytky z kuchyní v domácnostech, školách nebo restauracích, kterého jen u nás vyprodukujeme až dva miliony tun ročně. Pokud bychom tento veškerý odpad efektivně využili ke zpracování na energii, mohli bychom jí ročně zásobit více než 100 tisíc českých domácností,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group.

V důsledku směřování investic do rozvoje energetiky bohaté na obnovitelné zdroje podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) na každý 1 dolar vynaložený na fosilní paliva již připadá 1,8 dolaru na řadu technologií čisté energie a související infrastrukturu. Přesto, že investice do přechodu na čistší energii rostou a obnovitelné zdroje jsou cenově konkurenceschopnější než klasická fosilní paliva, pro splnění cílů udržitelného rozvoje to zatím nestačí. Ke zmírnění klimatických změn i k posílení energetické soběstačnosti a bezpečnosti v příštích letech bude nutné ještě více investovat do nízkoemisních zdrojů energie, jako například do zelené elektřiny z biologicky rozložitelného odpadu.

Graf: Struktura investic v posledních letech začala posouvat svět směrem k energetice bohaté na obnovitelné zdroje

Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii (IEA)