Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD, uvádí ve svém vědecko-technickém parku v Dubé plazmový reaktor třetí generace (R3) do fáze reálného provozního testování. Tato fáze finálně ověřuje veškeré technické parametry, fungování v ostrém provozu a vše potřebné k finalizaci reaktoru čtvrté generace. Ten již bude zcela připraven pro komerční využití a uvedení na trh. Doposud reaktor R3 procházel prototypovým testováním, který reálnou zátěž simuloval.

Konstrukce reaktoru třetí generace vychází ze zkušeností a poznatků spojených s provozováním předešlých typů reaktorů. R3 je primárně určen k testování procesu plazmového zplyňování a vitrifikace různých druhů vstupní suroviny. Zároveň se na něm bude ověřovat provozní spolehlivost klíčových komponent a potvrzovat kalkulace kapacity zpracování vstupní suroviny s podílem zhruba 60 % organické části a 40 % anorganické, která je nyní odhadována na 140 kg/hod. Výsledky ze zkoušek reaktoru R3 budou využity při výrobě reaktoru čtvrté generace. Ten je navržen pro zplyňování a vitrifikaci sušených kalů z ČOV s kapacitou 500 kg za hodinu, ale bude použitelný pro širokou škálu materiálů s obdobnými fyzikálními a chemickými parametry. Kapacitně se bude jednat o reaktor plně vyhovující komerčnímu využití. Zahájení komplexního testování technologie, bezprostředně před uvedením na trh, je plánováno na přelom května a června.

Plazmové zplyňování je inovativní technologie, která prostřednictvím plazmatu (výron má teplotu 3 000 – 5000 °C) velice efektivně převede chemickou energii vstupní suroviny na energii syntézního plynu a současně dokáže vitrifikovat její anorganickou část.  Provozní teploty v reaktoru jsou na úrovni 1 200 °C až 1 400 °C v části dna reaktoru, kde se shromažďuje roztavená struska. Vytvářený syntézní plyn může být využit jako zdroj energie nebo k výrobě široké škály chemických produktů. O vitrifikovanou strusku je zájem pro výrobu izolačních materiálů nebo jako plnivo do speciálních betonových směsí. Technologie plazmového zplynování může být využita například ke zpracování odpadních plastů, sklolaminátu, průmyslového, nemocničního či nebezpečného odpadu, čistírenských kalů, ale poradí si i s vysloužilými rotory z větrných elektráren či obtížně likvidovatelnými součástmi elektromobilů.

„Technologie plazmového zplynování odpadu je v České republice unikátní. Snažíme se se ji v našem výzkumném parku v Dubé neustále rozvíjet a testovat všechny její možnosti. Technologie je vhodná nejen pro likvidaci běžného organického odpadu, zvládne zpracovat také čistírenské kaly či nebezpečný odpad. Provozní testování je finálním krokem před zahájením provozu reaktoru čtvrté generace, který už bude možné zakoupit a využívat přímo v areálech průmyslových podniků, obcích, nemocničních zařízeních. Zkrátka všude tam, kde je otázka efektivní a ekologické likvidace odpadu na denním pořádku. Vzniklou energii navíc mohou firmy rovnou využít ve svém provozu,“ uvádí Miroslav Trybuček, výkonný ředitel Millenium Technologies.

Reaktory na plazmové zplyňování jsou prostorově úsporné a jejich provoz je šetrný k životnímu prostředí. Můžou také vhodně doplnit provoz velkých spaloven odpadu o vitrifikaci popílků.