Podíl Česka na celosvětové hodnotě vývozu se mezi rokem 2013 a 2014 zvýšil. Proti roku 2009 ale zůstal nižší.

Základním měřítkem vývoje konkurenceschopnosti ekonomiky je změna podílu jejího vývozu na vývozu všech zemí světa. V roce 2014 činil tento podíl v případě ČR 0,73 %. Zatímco v meziročním srovnání narostl o 0,03 p. b., proti roku 2009 zaostával o 0,04 p. b. Meziročně se tedy konkurenceschopnost ČR zvýšila, dlouhodobě však pokulhává.

V roce 2009 byl podíl Česka na celosvětovém vývozu historicky nejvyšší (0,77 %). To se může zdát zvláštní, když právě v tomto roce tuzemská ekonomika čelila silnému poklesu zahraniční poptávky. Vysvětlení je však jednoduché: propad vývozu ČR byl slabší než ve světě.

Dlouhodobé zhoršování konkurenceschopnosti tak, jak jej zachycuje pokles podílu vývozu dané země na celosvětové hodnotě vývozu mezi roky 2009 a 2014, zasáhlo většinu zemí Unie. Podíl Německa se snížil z 8,23 na 7,49 %, váha Francie poklesla ze 4,22 na 3,67 %. Spolu s ČR ztrácely svou pozici ve světovém obchodě i další malé ekonomiky – Rakousko, Dánsko, Maďarsko nebo například Chorvatsko. Prosadit se na trhu bylo v tomto období obtížné, nikoliv ale nemožné. Podařilo se to osmi zemím EU. Podíl vývozu na celosvětovém vývozu narostl v případě Polska, Rumunska, Lucemburska, Slovenska, Bulharska a pobaltských republik.

Statistika&My, 4/2016