V týdnu od 2. – 8. května probíhá Mezinárodní týden kompostování. České sdružení pro biomasu CZ Biom připravilo tematickou výzvu “NAKOPEJ SI PYTEL!”, která má za cíl přilákat širokou veřejnost do kompostáren po celé ČR. Akce má za cíl poukázat na důležitou roli kompostáren při zpracování bioodpadů a jejich opětovné využití jako hnojiva na půdu. Zúčastněné kompostárny vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a odvézt.

Mezinárodní týden kompostování vznikl před 25 lety v USA a od té doby se slaví napříč kontinenty. Jeho oficiální překlad je mezinárodní týden povědomí o kompostu (International compost awareness week) a jde tedy především o šíření osvěty o důležitosti kompostu jako organického hnojiva pro půdu. Aplikace kvalitních kompostů má mnoho přínosů (P. Plíva a kol., Kompostování a komposty, 2016):

a) Přínosy pro udržení a obnovu kvality půdy:

– dlouhodobé zlepšení struktury půdy,

– lepší zpracovatelnost půdy (při zpracování neutužené, dobře strukturované půdy klesá spotřeba nafty)

– vyšší odolnost půdy proti erozi,

– zvýšení množství organické hmoty v půdě,

– úprava kyselosti (aplikace kompostu zvyšuje hodnotu pH půdy a může nahradit standardní vápnění půdy).

b) Přínosy pro zvýšení půdní úrodnosti:

– výnosová stabilita produkce plodin podle půdně-klimatických podmínek,

– dodání živin (náhrada průmyslových hnojiv),

– snížení rizika výskytu chorob a škůdců rostlin (oživení půdy).

c) Přínosy pro udržení pozitivního vlivu na ochranu životního prostředí:

– zabudování uhlíku do půdy (sekvestrace uhlíku)

– ochrana vod proti eutrofizaci (snížení vyplavování živin do podzemních a povrchových vod),

– zlepšení retence a snížení infiltrace (větší nasákavost půdy vodou, ochrana před suchem a erozí).

Sběr bioodpadů bez nežádoucích příměsí, zpracování bioodpadu na kompost a jeho aplikace na půdu je řešením současné klimatické krize, ve které se jako lidstvo právě nacházíme. Přispět k řešení přitom může každý z nás. Jde o to dostat bioodpad do koloběhu a skrze organická hnojiva opět do půdy. Řešení leží přímo pod našima nohama!

Zapojené kompostárny otevřou své brány zájemcům o kompost z řad soukromých osob a ty budou mít možnost si nakopat pytel kompostu pro vlastní potřebu na zahradu a do truhlíků. Jistě stojí za připomenutí, že kompost je hnojivo, nikoliv substrát k přímému využití k pěstování rostlin. Pořadatelé prosí všechny zájemce, aby dodržovali pandemická opatření a také pokyny provozovatelů kompostáren. Kompostáři sami určují termín a množství kompostu, které poskytnou zdarma zájemcům.

Kompostárny zapojené do této výzvy dávají najevo, že jejich komposty jsou vysoce kvalitní a šíří tak dobré jméno kompostářského odvětví.

Pro podrobnější informace o akci a více zapojených kompostáren sledujte web biom.cz.

Za CZ Biom děkujeme všem zúčastněným provozovatelům za ochotu otevřít své dveře v době hlavní kompostářské sezóny!

Seznam kompostáren, kam můžete pro kompost vyrazit:

Kompostárna Želivec u Prahy 3. – 8. 5. 2021

Hlavní 499, Sulice 251 68, Praha – Východ

Kompostárna Pelhřimov (kraj Vysočina) 17. 5. 2021

Myslotínská 2490, Pelhřimov

KOBRA Údlice s.r.o. (Ústecký kraj) 3. 5. – 8. 5. 2021

Náměstí 12, 431 41 Údlice

BIOKOMP s.r.o. (Zlínský kraj) 8. 5. 2021

Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice (1.5.2021)