Ceny energií se v posledních dnech dostávají na svá historická maxima, což přidělává vrásky zejména běžným spotřebitelům. Elektřina a plyn se na denních trzích obchodují několikanásobně dráž, než tomu bylo ještě před čtvrt rokem a nic nenasvědčuje tomu, že se to v dohledné době změní. Za nárůstem cen energií stojí několik různých faktorů, jejich kombinace nicméně naznačuje, že velmi záhy může nastat energetická krize, která ceny vyžene ještě výš.

Aktuální vývoj jasně dokazuje, jak je důležité disponovat vyváženým energetickým mixem, v němž mohou být jednotlivé zdroje pružně posilovány na základě aktuálních podmínek a potřeby. Zelená elektřina je pojem, který na našem trhu existuje už dlouho, o zeleném plynu se mluví méně.  Přitom je to do značné míry také aktuální cena zemního plynu, která žene nahoru ceny elektřiny.

Současný vývoj na trhu energií opět ukazuje, jak důležitou roli budou hrát v celkovém mixu ČR zdroje typu bioplynových stanic. Dokážou totiž vyrobit jak zelený plyn, tak elektrickou a tepelnou energii. V tuzemsku jich máme téměř 600 a jejich výrobní potenciál ještě není ani zdaleka naplněn, zejména těch odpadářských. Bioplyn je přitom nejenom ekologickým zdrojem energie, ale je současně i zdrojem stabilním, postaveným na tuzemských surovinách. Je to zelená energie, která ale nepodléhá například výkyvům počasí. A to je pro budoucnost velice důležité. I když je těžké přesně předpovídat další cenový vývoj na trhu s plynem, už jenom současná situace jasně ukazuje, že investice do bioplynových stanic bude mít čím dál lepší návratnost. Bioplynu nahrává i aktuální novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, která se příznivě vyjadřuje k podpoře biometanu. To by mohlo podnítit i další výrobce, aby se na tuto oblast zaměřili, protože biometan je na našem trhu stále málo a EFG je v tuto chvíli jediným subjektem, který biometan na území České republiky vyrábí,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group, lídra na českém trhu v produkci biometanu z biologicky rozložitelných odpadů.

Zemní plyn patří k fosilním palivům, což znamená, že jeho zdroje nejsou neomezené a závisí na těžbě. Ta je však lokalizovaná jen do několika míst světa, tudíž ji v podstatě ovládá několik mocností, které plyn následně distribuují dál. Jedním z těch, kdo ho dodávají do Evropy ve značném množství, je Rusko. S ohledem na aktuální jednání mezi nimi a zájemci ze stran Evropské unie je však pochopitelné, že ceny stoupají. Řešením by mohlo být spuštění plynovodu Nord Stream 2, které zajistí zvýšení dodávek a tím i snížení cen. Nedostatek či zdražování zemního plynu nutí výrobce energie vracet se ke „starým“ zdrojům, jako jsou uhlí či ropa, to jim však přináší nové problémy v podobě velmi drahých emisních povolenek, což přirozeně přispívá k dalšímu růstu cen. V podstatě se tak točíme v začarovaném kruhu, z něhož se jen velmi těžko hledá východisko.

V momentě, kdy se konvenční zdroje energie viditelně potýkají s problémy, protože fosilních paliv jednoduše není dost, je na místě obracet se mnohem víc k obnovitelným zdrojům. Kromě jejich nesporných výhod pro udržitelnost planety se v posledních letech také výrazně zhodnocuje jejich investorský potenciál. Vzhledem k aktuálnímu vývoji mají investoři šanci na výrazně rychlejší návratnost svých investic.

Je jasné, že růst cen energií nemůže trvat donekonečna, ještě nějakou dobu se mu však nejspíš bohužel nevyhneme. Ze strany vlády i Evropské unie zaznívají nejrůznější návrhy, jak ceny takzvaně „zastropovat“, zůstává však otázkou, nakolik efektivní a hlavně dlouhodobá tato potenciální řešení jsou. „Obrat České republiky k obnovitelným zdrojům, které dlouhodobě stavěla na druhou kolej, je nyní jediným východiskem z energetické krize. Evropa by díky němu navíc přestala být surovinově závislá na dalších kontinentech. Vnímejme současnou situaci na energetických trzích jako varování a příležitost. Pokud neurychlíme náš přechod k zeleným zdrojům a nebudeme investovat do nových technologií pro jejich levnější a rychlejší výrobu i distribuci, pak nemůžeme počítat s tím, že se u nás tržní prostředí proti vyspělejším zemím stabilizuje. Využití obnovitelných zdrojů energie navíc přispěje k poklesu cen elektřiny díky nižším výrobním nákladům,“ doplňuje Tomáš Voltr.

I přes komplikovanou situaci se příklon k obnovitelným zdrojům energie jeví jako reálný, zároveň se dá očekávat větší zájem jednotlivců o vlastní energetické zdroje, zejména fotovoltaické články na střechy rodinných domů, které zásobují domácnosti elektřinou a případné přebytky odevzdávají do sítě. Nejde však o drobné uživatele, nýbrž o velké producenty, kteří budou do budoucna hrát v úpravě energetického mixu roli. A s ohledem na aktuální legislativu a změny, které se projednávají, je k investicím do obnovitelných zdrojů ideální čas.

Autor je výkonný ředitel Energy financial group