Do roku 2030 bude na linkách metra U2 a U4 v Hamburku instalován nejmodernější digitální systém řízení vlaků od společnosti Siemens Mobility, který nahradí klasický systém řízení vlaků používaný provozovatelem Hamburger Hochbahn (HOCHBAHN). Nová technologie, známá jako CBTC (communication-based train control), bude sloužit k řízení vlakových souprav metra a umožní, aby jezdily v kratších intervalech 100 sekund. Díky zkrácení intervalů mezi soupravami může být v budoucnu na lince výrazně více vlaků, čímž dojde k navýšení přepravní kapacity. Přednostmi systému CBTC jsou lepší přesnost, spolehlivost a nižší spotřeba energie.

Co bude předmětem modernizace?

Společnost Siemens Mobility dodá a nainstaluje digitální řešení CBTC Trainguard MT pro konvenční stavědla Sicas ECC, která jsou v současné době v provozu na obou linkách. Kromě toho dodá a instaluje příslušnou technologii do souprav metra. Systém Trainguard MT bude k dispozici na lince U2 mezi stanicemi Christuskirche a Mümmelmannsberg a na celé lince U4.

Co je systém CBTC – na komunikaci založené zabezpečení?

Řízení vlaků založené na komunikaci, zkráceně CBTC, označuje komplexní systém digitálních signálů a zpráv, které si vozidla a trať trvale vyměňují v reálném čase. Tuto obousměrnou datovou komunikaci mezi vlakovou soupravou metra a infrastrukturou, při níž jsou informace o trati bezdrátově přenášeny do vlaku, umožňují systémové komponenty instalované jak na trati, tak ve vozidlech.

Jaké jsou výhody digitálního řízení vlaků a jak systém funguje?

Digitální řízení vlaků zvyšuje kapacitu tratí metra, zejména v tunelech. Klíčovým aspektem a hnacím motorem této modernizace je v konečném důsledku rozšíření služeb – více vlaků na trati v kratších intervalech. To hraje zásadní roli při transformaci systému mobility a přechodu od automobilů k veřejné dopravě.

Systém CBTC umožňuje, aby železniční vozidla jezdila v intervalech odpovídajících zábrzdné vzdálenosti na základě pohyblivých oddílů, nikoli na základě předem definovaných délek kolejových úseků tzv. pevných oddílů, jak tomu bylo dosud. Tím se zkracuje následný interval jízdy vlaků a zvyšuje přepravní kapacita linky o více než 20 procent, aniž by bylo nutné nákladně rozšiřovat tratě a tunely nebo řešit výstavbu zcela nových kolejí.

Moderní vysoce výkonná technologie digitálního řízení vlaků nejenže umožňuje mít více vlaků na trati, ale zlepšuje i přesnost a spolehlivost dodržování jízdního řádu. Kromě toho je provoz metra energeticky úspornější (s možnou úsporou až 20 %) a přináší vyšší komfort cestujícím prostřednictvím plynulejšího zrychlování a brzdění.

Řešení CBTC Trainguard MT společnosti Siemens Mobility je nejrozšířenějším systémem automatického řízení vlaků na světě. Používá jej řada provozovatelů od Paříže, Pekingu, New Yorku, Londýna, Hongkongu až po Buenos Aires.

Henrik Falk, generální ředitel společnosti HOCHBAHN, uvedl: „Pro změnu v mobilitě potřebujeme výkonný a spolehlivý systém, který zákazníkům přináší skutečné výhody. Prostřednictvím projektu U-Bahn100 vytváříme pro naše cestující službu, která je prostě bezkonkurenční: vlak metra každých 100 sekund – včas, spolehlivě, ekologicky a efektivně dostupný za všech okolností.“

„Tento projekt je důležitým milníkem na cestě ke změně mobility v Hamburku. V budoucnu budou moci vlaky na linkách U2 a U4 jezdit každých 100 sekund,“ řekl Andre Rodenbeck, ředitel Rail Infrastructure německého koncernu Siemens Mobility. „Společnosti Siemens a Hamburger Hochbahn mají dlouhou společnou historii. jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme realizovat naše inovace právě v Hamburku. Naše technologie umožňuje kombinaci větší kapacity trati, maximální dostupnosti a nižší spotřeby energie s nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti.“

Z celkového pohledu řízení vlaků na základě digitální komunikace zvyšuje kapacitu a celkovou atraktivitu systému metra, má pozitivní dopad na celkový podíl městské dopravy a přispívá ke snížení škodlivých emisí výfukových plynů a zlepšení kvality ovzduší ve městě. Více na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz.