Díky společné investici společností Tetra Pak a Stora Enso ve výši 29 milionů eur spouští v Polsku provoz nová recyklační linka určená pro použité nápojové kartony. Tato linka má potenciál ztrojnásobit roční kapacitu recyklace nápojových kartonů v zemi, a to z původních 25 000 tun ročně na 75 000 tun. Kromě Polska má linka kapacitu pojmout i části objemů z dalších zemí včetně České republiky, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Estonska a Litvy.

Nejmodernější separační linka společnosti Stora Enso s kapacitou 50 000 tun, která se nachází v polské Ostrolence, se zabývá výhradně separací materiálů z nápojových kartonů, tedy oddělováním papírových vláken od polymerů a hliníku. Tato vlákna jsou následně recyklována do kartonových materiálů, což přispívá k další cirkulaci těchto materiálů přeměnou použitých papírových obalů na nové obalové materiály na papírové bázi. Nové zařízení pro recyklaci papírových materiálů doplňuje česká společnost Plastigram Industries, která společně s firmou Tetra Pak průmyslově využívá recyklovaný polyAl (směs hliníku a polyetylénu) k výrobě nových produktů.

„Již několik dekád se zaměřujeme na neustálé zvyšování kapacity recyklace nápojových kartonů. Spolu s recyklačními zařízeními, poskytovateli technologií a dalšími dodavateli investujeme do vybavení a modernizace takovýchto zařízení.“ dodává Lars Holmquist, výkonný viceprezident pro udržitelnost a komunikaci ve společnosti Tetra Pak. „V roce 2022 přispěla společnost Tetra Pak na projekty sběru a recyklace celosvětově částkou téměř 30 milionů eur, přičemž v následujících letech plánuje podpořit recyklaci ještě více a investovat až 40 milionů eur za rok. Tetra Pak je součástí Aliance pro nápojové kartony a životní prostředí (ACE) a podporuje ambici tohoto odvětví, která spočívá ve zvýšení sběru nápojových kartonů v EU, a to ze stávajících 70 % na 90 % do roku 2030 pokračuje Lars Holmquist. „Velmi mě těší, že naše spolupráce se společností Stora Enso vyústila do vybudování jednoho z největších evropských recyklačních center pro nápojové kartony, což přispívá k dosažení těchto cílů. Jde také o skvělý příklad toho, jak lze pomocí systémových a kolektivních opatření udržovat v oběhu kvalitní obnovitelné materiály, jako jsou například papírová vlákna.“

„Ve Stora Enso jsme velmi rádi za spolupráci se společností Tetra Pak, která stejně jako my klade důraz na vývoj udržitelných řešení. Tato nová nejmodernější linka významně zvýší evropské recyklační kapacity, a znamená důležitý posun vpřed v oblasti oběhového hospodářství spotřebních obalů. Mimo rozšíření našeho polského recyklačního střediska přispěje nová linka k dosažení cílů v oblasti recyklace a snižování množství odpadu, které jsou součástí návrhu nařízení Evropské Unie týkající se regulace obalů a odpadu z obalů,“ doplňuje Hannu Kasurinen, výkonný viceprezident obalové divize ve společnosti Stora Enso.

Nová linka tak zefektivní, a navíc zvýší recyklaci nápojových kartonů v celé střední a východní Evropě, což je jasným znamením snahy obalového odvětví jít vstříc plánovaným nařízením EU o obalech a odpadech z obalů (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Recyklace má klíčovou roli v ekologickém směřování v odvětví potravinářských obalových materiálů. Toto odvětví již investovalo celkem 200 milionů eur právě do zvýšení recyklačních kapacit a do roku 2027 má v plánu investovat dalších 120 milionů eur.