Do Arménie dorazilo zařízení pro vyžíhání tlakové nádoby reaktoru, které jí téměř vrátí její původní vlastnosti. Jde o součást velké modernizace, která umožní podstatným způsobem prodloužit provoz tohoto reaktoru VVER-440.

Modernizaci, která zahrnuje všechny součásti 2. bloku Mecamorské jaderné elektrárny, provádí společnost Rusatom Service (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) a jsou do ní zapojeny i české firmy. Vlastní žíhání proběhne v roce 2021 a z 80 až 85 procent navrátí oceli reaktorové nádoby vlastnosti, které měla, když vyjela z výrobního podniku.

„Jedná se o důležitou a velmi vědecky a technologicky náročnou operaci, která zvyšuje bezpečnost jaderného bloku. Žíháním z velké části obnovíme vlastnosti kovu tlakové nádoby a díky tomu bude možné jaderný blok dále bezpečné provozovat,“ uvádí ředitel projektu prodlužování provozu Mecamorské elektrárny za ruskou stranu Jurij Sviriděnko.

Během provozu je reaktorová nádoba tepelně namáhána tím, že se výrazně mění její teplota během provozu a během odstávek. Dále ocel degraduje působením neutronů, které unikají z aktivní zóny. Před žíháním bude z nádoby vyjmuto jaderné palivo a potom bude nádoba nahřáta na 475 °C. Při této teplotě bude udržována několik dní, a nakonec bude pozvolna chladnout. Tím se ocel stane houževnatější a méně křehkou. Jde o opačný proces než například kalení nože, který tím získává na pevnosti, ale zároveň křehne.

Podobným technologickým procesem prochází reaktorová nádoba během výroby. Také je nahřáta a vychládá, aby se odstranily vnitřní změny v kovu, ke kterým došlo během svařování nádoby z jednotlivých prstenců. Reaktor, který byl namontován do jaderného bloku, není možné vyjmout a odvézt do velké pece, takže je potřeba speciální zařízení, které vyvinuly ruský Kurčatovský institut a konstruktér reaktorů VVER, společnost OKB Gidropress (součást Rosatomu).

Žíhání reaktoru proběhlo poprvé v roce 1987 ve 3. bloku Novovoroněžské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440. Později bylo provedeno v rámci prodlužování provozu v blocích s reaktory VVER-440 v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku a ve Finsku. Vyžíhány byly i dva bloky slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1.

Do velké modernizace 2. bloku Mecamorské elektrárny jsou zapojeny i české firmy. Společnosti Škoda JS a ZAT společně dodávaly řídicí systémy pro primární okruh, konkrétně systém řízení pohonů regulačních kazet, který řídí výkon reaktoru. Zakázka měla hodnotu 100 milionů korun.

Mecamorská elektrárna je jedinou jadernou elektrárnou nejen v Arménii, ale i v celé oblasti Jižního Kavkazu. Pokrývá zhruba třetinu výroby elektřiny v zemi a i nadále zůstává klíčovým energetickým zdrojem v regionu. Blok byl uveden do provozu v roce 1980 a po zemětřesení z roku 1988 byl šest a půl roku odstaven. Nyní prochází komplexní modernizací, která umožní jeho další bezpečný provoz.

Obr. Zařízení pro žíhání tlakové nádoby