V absolutním vyjádření se výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie od roku 2020 do roku 2021 zvýšila o téměř 5 %. Nicméně i hrubá spotřeba elektřiny vzrostla především díky ekonomickému oživení po zrušení omezení COVID-19. V důsledku toho se podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny v EU zvýšil pouze o 0,1 procentního bodu (pb) z 37,4 % v roce 2020 na 37,5 % v roce 2021.

Větrná a vodní energie tvořily více než dvě třetiny celkové elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (37 %, resp. 32 %). Zbývající třetina elektřiny pocházela ze solární energie (15 %), pevných biopaliv (7 %) a dalších obnovitelných zdrojů (8 %). Solární energie je nejrychleji rostoucím zdrojem; v roce 2008 představoval pouze 1 % elektřiny spotřebované v EU.

Tři čtvrtiny elektřiny v Rakousku a Švédsku pocházely z obnovitelných zdrojů
V roce 2021 byly více než tři čtvrtiny hrubé spotřeby elektřiny v Rakousku (76,2 %, spoléhající se převážně na vodní elektrárny) a ve Švédsku (75,7 %, většinou vodní a větrné) vyrobeny z obnovitelných zdrojů. Za těmito členskými státy EU následovalo Dánsko (62,6 %, převážně vítr), Portugalsko (58,4 %, větrné a vodní elektrárny) a Chorvatsko (53,5 %, převážně vodní).

Na opačném konci žebříčku byly nejnižší podíly elektřiny z obnovitelných zdrojů hlášeny na Maltě (9,7 %), Maďarsku (13,7 %), Lucembursku (14,2 %), Česku (14,5 %) a Kypru (14,8 %).