Na správný typ a kvalitu tepelného čerpadla je se třeba zaměřit již při projektování rodinného domu. Dalším důležitým krokem k tomu, aby tepelné čerpadlo dobře plnilo svou službu, je návrh a zapojení specializovanou firmou. A to nejlépe takovou, která má oprávnění i pro provádění záručního servisu. V případě potíží s provozem tepelného čerpadla je tak řešení situace mnohem rychlejší a také levnější.

„Pořízení tepelného čerpadla je ideálním rozhodnutím, když chceme šetřit nejen peníze za provoz domu, ale i přírodu a zároveň snižovat emise a množství škodlivin v ovzduší. I když se technické a funkční požadavky jednotlivých staveb liší, vždy lze vybrat optimální typ pro daný dům bez ohledu na jeho stáří,“ uvádí Marek Bláha, jednatel společnosti IVT, předního českého dodavatele tepelných čerpadel. Kromě nastavení parametrů regulace a některých dalších nenáročných úkonů nevyžaduje čerpadlo po odborné instalaci zpravidla další zásah.

Na co se tedy při údržbě tepelného čerpadla zaměřit?

Každý typ má specifické součásti, kterým je třeba věnovat pozornost zvlášť. Obecně platí, že je životnost tepelného čerpadla dána především životností kompresoru. Ta závisí hlavně na počtu jeho spuštění. Na tento počet má vliv akumulace tepla a správné dimenzování výkonu čerpadla. Pokud je čerpadlo nastaveno zbytečně na vyšší teplotu, kompresor se rychleji opotřebuje. Stejně tak je důležitá i správná regulace, která zabrání kompresoru, aby běžel v nevhodných podmínkách. Také životnost čerpadla se liší podle typu a dalších technických podmínek. Tepelná čerpadla země/voda mají životnost přesahující bez problémů dvacet let.

U nejrozšířenějších čerpadel typu vzduch/voda je kompresor vystavován výrazně většímu zatížení a častějším spínáním se tedy opotřebovává o zhruba 20 % rychleji než u zemních čerpadel. Také vystavením výraznějším teplotním výkyvům v průběhu roku se jednotlivé prvky tepelného čerpadla opotřebovávají rychleji. Zejména v zimních měsících, kdy se teploty dostávají pod bod mrazu, je občas potřeba zkontrolovat, zde se na konstrukci ventilátoru netvoří námraza, a případně ji odstranit. Stejně tak není žádoucí, aby zamrzlo odtokové potrubí pro odvod kondenzované vody. V letních měsících zase zkracuje životnost čerpadla spínání při využívání chladicího okruhu pro klimatizování domácnosti. Je tedy důležité, aby bylo čerpadlo optimálně navrženo a nastaveno.

Věnujte pozornost záruční době

„Naši zákazníci si mohou sami vybrat záruku čerpadla značky IVT. Dvouletá plná záruka se vztahuje na všechna naše čerpadla a kryje náhradní díly i jejich výměnu, pětiletá navíc kryje další tři roky materiál a desetiletá následně kompenzuje cenu kompresoru. U většiny tepelných čerpadel IVT je možné dokoupit prodlouženou materiálovou záruku, pokud ji nemají zahrnutou v ceně,“ doplňuje Marek Bláha.