Tepelná čerpadla už dávno nejsou ničím novým. Od jejich začátků před téměř sto lety ale jejich rozměry, technologie i účinnost výrazně pokročily. Dnešní čerpadla dosahují vyšších teplot topné vody, nižší spotřeby elektřiny i mnohem delší životnosti. Ve velmi blízké budoucnosti navíc budou muset způsob vytápění zvážit všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva. Program kotlíkových dotací a Nová zelená úsporám by jim měl ale rozhodování usnadnit.

Již brzy, tedy od září roku 2022, bude plně zakázán provoz starých kotlů na uhlí. Díky kotlíkovým dotacím je ale nyní ekologický způsob vytápění mnohem dostupnější. Mnozí u,“ říká Marek Bláha, jednatel společnosti IVT, předního českého dodavatele tepelných čerpadel.

Historie tepelných čerpadel

Jedno z úplně prvních tepelných čerpadel na světě sestrojil slovenský fyzik Aurel Bohuslav Stodola a instaloval ho na radnici v Ženevě již v roce 1928. Přesto se u nás tepelná čerpadla pro vytápění rodinných domů začala používat až po roce 1990 a jejich největší rozkvět pak nastal ještě o deset let později se zvyšováním cen energií a nástupem kotlíkových dotací. I díky tomu u nás byla jen v roce 2019 instalována tepelná čerpadla do více než 23 tisíc budov.

Jedním z průkopníků na našem trhu byla švédská značka IVT, která dokazuje, jakým zásadním vývojem tepelná čerpadla v posledních třiceti letech prošla. Nejvýraznější změnou je využívání tepelných čerpadel typu vzduch/voda, která jsou mnohem úspornější, tišší a výkonnější, než bývala dříve. Z těchto důvodů jsou dnes mezi zákazníky nejžádanější, a to i proto, že pro jejich instalaci nemusíte mít prakticky žádný pozemek. Stále ale platí, že pokud máte možnost položit do zahrady plošný kolektor, získáte výrazně úspornější, servisně méně nákladný a trvanlivější zdroj tepla než při odběru tepla ze vzduchu. I tepelná čerpadla země/voda totiž prošla mnoha zlepšeními a dnes mají až o 20 % nižší spotřebu elektřiny než před lety.

Nejstarší české tepelné čerpadlo

Statistiky z Německa a Švédska ukazují na životnost v rozmezí 17 až 31 let. Jde ale většinou o tepelná čerpadla země/voda a u vzduchových je, kvůli většímu zatížení kompresoru, třeba počítat s kratší životností. „Nejstarší tepelné čerpadlo značky IVT, které bylo instalováno v rodinném domě v Praze, pracovalo celých 27 let a za tu dobu ušetřilo oproti původně plánovanému elektrokotli neuvěřitelných 1 380 000 Kč,“ říká Marek Bláha. V roce 2020 bylo vyměněno za nové čerpadlo značky IVT, které se snadno napojilo na původní vrty a mělo by tak sloužit další desítky let.

Současnost tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dnes nevyužívají pouze pro vytápění a ohřev teplé vody, ale díky globálnímu oteplování i pro chlazení budov. To je jedna z jejich obrovských výhod – jedno zařízení zajistí tepelnou pohodu v domě v tuhých zimách i horkých létech. Díky kotlíkovým dotacím jsou nyní tyto moderní zdroje tepla mnohem dostupnější.

Jaký typ čerpadla tedy vybrat?

I když se technické a funkční požadavky jednotlivých staveb liší, je tepelné čerpadlo ideálním nástrojem, jak šetřit přírodu, snižovat emise a množství škodlivin v ovzduší.

▪ Vzduch/voda – jedná se o nejčastější typ čerpadla, je totiž nejvhodnější variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici dostatečně velký pozemek. V letním období se dá čerpadlo navíc využít i ke chlazení. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a využívá ho k vytápění a ohřevu vody v objektu.

▪ Země/voda – tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici dostatečně velký pozemek. Oproti typu vzduch/voda přinášejí o třetinu vyšší úsporu elektřiny. Bezhlučné a bezúdržbové řešení s dlouhou životností poskytuje také širokou škálu variant – připojení externího zásobníku vody pro případ vyšší spotřeby, výměník pro pasivní chlazení nebo výkonnější aktivní chlazení. K tepelnému čerpadlu lze také funkčně připojit krbovou vložku nebo solární sytém.

▪ Vzduch/vzduch – tento typ je dostupný za nejnižší pořizovací cenu. Systém ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému, a dosahuje díky tomu vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla. Je vhodný pro domy s otevřenou dispozicí, kde může vzduch volně proudit.

Osvědčený dodavatel umí zajistit také získání kotlíkové dotace – veškeré služby spojené s podáním a vyřízením žádosti o dotaci, odborný energetický posudek a samotnou kompletní montáž tepelného čerpadla. Následná instalace může být provedena během jediného dne.