Orientace ve světě stavebnictví může být poměrně složitá, obzvláště pokud se jedná o realizaci vašeho prvního projektu. Volba vhodné stavební společnosti se následně odrazí nejen na kvalitě práce, ale také na vaší celkové spokojenosti s výsledkem. V tomto článku se podíváme na několik základních předpokladů pro výběr spolehlivé a kvalitní stavební společnosti, která bude schopná proměnit vaše představy v realitu.

Nepodceňte proces vyhledávání

Seznamte se s možnostmi, které máte reálně k dispozici. Začněte tvorbou seznamu potenciálních stavebních společností. Můžete vyhledávat online, žádat doporučení od známých a obchodních partnerů nebo konzultovat možnosti s profesionály z oboru. Po důkladné rešerši přichází na řadu vytřídění seznamu. Začít můžete hned následujícím bodem v našem doporučení.

Zkušenosti a specializace jako základ úspěchu

Předchozí zkušenosti slouží jako poměrně spolehlivý ukazatel spolehlivosti společnosti. Stavební firmy na svých webových stránkách mnohdy sdílejí projektová portfolia, do kterých můžete nahlédnout a zhodnotit výsledky. Rešerše předchozího působení společnosti vám může zodpovědět otázku, zda je schopna úspěšně dokončovat své projekty a cíle. Dlouholetá praxe v oboru také zvyšuje šanci, že firma již řešila potenciální problémy různého druhu a naučila se, jak efektivně řídit stavební proces od plánování až po samotnou realizaci.

Specializace firmy je rovněž důležité hledisko – stavebnictví jako takové zahrnuje více oblastí a směrů. Některé firmy se mohou specializovat na rezidenční projekty, zatímco jiné mají více zkušeností s komerčními stavbami nebo renovacemi historických budov. Společnosti zaměřující se na určitý typ staveb budou pravděpodobně lépe obeznámené s tím, jak řešit problémy, které mohou v procesu realizace takového specifického projektu nastat.

My se ve společnosti DMG stav specializujeme na výstavbu bytových domů a designových rezidenčních projektů. Vzhledem k našim zkušenostem z praxe přistupujeme k těmto projektům zcela profesionálně a rozumíme jejich specifikům a požadavkům. Zajímavostí je naše zkušenost s výstavbou a rekonstrukcí lékařských zařízení – těchto budov se týkají přísné regulace, standardy a vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost. Tyto poznatky jsme se následně rozhodli implementovat do všech našich projektů,“ doplňuje Jan Hamr, provozní ředitel společnosti DMG stav.

Hodnocení a reference – stvrzení důvěryhodnosti z první ruky

Relevantní zpětná vazba předchozích klientů představuje rychlý způsob, jak získat představu o kvalitě práce a spolehlivosti stavební firmy od někoho, kdo už má se společností zkušenost. Obsáhlejší hodnocení, doplněné například o fotografie nebo video, vám poskytne hlubší vhled do toho, jak společnost pracuje a zda dokáže naplnit očekávání zákazníků. Reference mohou také obsahovat konkrétní informace o typech projektů, které firma realizovala – můžete tedy zjistit a ověřit si, zda má zkušenosti s projekty podobného rozsahu nebo stylu jako je váš plánovaný projekt.

Někdy reference popisují také schopnost společnosti řešit krizové situace. Problémy mohou nastat kdykoliv, a udržení projektu v tempu i skrz komplikace je plusový bod, který vám do budoucna ušetří mnoho starostí. Pokud máte možnost, navštivte osobně některý z projektů, který společnost dokončila. Můžete tak posoudit kvalitu práce z první ruky a získat představu o tom, jakým způsobem firma realizuje své projekty.

Tip: Nebojte se požádat stavební firmu o kontakt na předchozí klienty. Seriózní firmy by měly být ochotné tyto informace sdílet. Můžete se také podívat na online recenze a hodnocení na platformách jako jsou Google Reviews nebo specializované stavební portály.

Přístup k projektovému řízení

Efektivní a transparentní řízení projektu je základním předpokladem pro to, aby se stavební projekt dočkal úspěšného dokončení. Přístup společnosti k projektovému řízení ovlivňuje v podstatě vše: průběh projektu, dodržování termínů, rozpočty, a samozřejmě i finální výsledek. Kvalitní stavební firma by měla být schopna svým klientům nabídnout jasný a podrobný plán, zahrnující fáze od počátečního návrhu až po dokončení. Takový plán obsahuje časové osy, odhady nákladů a specifikace všech zahrnutých prací.

Stavební společnost by zároveň měla být ochotná specifikovat, jak dospěla k jednotlivým položkám rozpočtu, a informovat klienta, kde mohou potenciálně vzniknout dodatečné náklady. Důležité je také průběžné podávání updatů o pracovním pokroku, například prostřednictvím zpráv, schůzek nebo konzultací. Na těchto setkáních může klient pokládat případné otázky nebo připomínky. Ruku v ruce s reporty jde také vedení dokumentace, bez kterého by se efektivní řízení projektu neobešlo. Takové záznamy by měly obsahovat veškeré informace – od změn projektu přes možné problémy až po finální kontroly a schválení.

Posledním důležitým bodem přístupu k projektovému řízení je řízení kvality. Spolehlivá stavební společnost má tyto postupy definované. Zpravidla zahrnují kontrolu materiálů, pracovních postupů a dokončených prací – to vše s cílem hladce splnit stanovené standardy.

Flexibilita a spolehlivost místo planých slibů

Stavební společnost, které svěříte svůj projekt, by měla být schopna alespoň jisté míry flexibility. Při realizaci komplexních stavebních projektů se ne vždy můžeme vyhnout „nemilým překvapením“, které je nutné vyřešit rychle a adekvátně k situaci. Vámi vybraná firma by zároveň měla být ochotna přizpůsobit plán projektu na základě vašich připomínek a požadavků – samozřejmě v případě, že to situace objektivně dovoluje. Měla by být také otevřena novým nápadům a moderním technikám. Stavebnictví jako obor se vyvíjí; můžete vsadit na jistotu, anebo dát prostor efektivním inovacím.

Poměr cena/výkon zaručí spokojenost obou stran

Poslední faktor, na který se společně zaměříme, bývá často prezentován jako ten rozhodující. Cílem cesty k úspěšnému projektu je nalezení cenově dostupné, ale především hodnotné nabídky, která vám zaručí nejlepší možný výsledek za rozumnou cenu. Poměr cena/výkon zní na první pohled zcela srozumitelně, ale je potřeba posoudit, zda mohou očekávání a odpovídat realitě. Například nízká počáteční cena některých nabídek působí lákavě, ale nesmíme zapomínat na celkové náklady projektu, včetně potenciálních budoucích nákladů na údržbu, oprav anebo dokonce i delšího časového horizontu nutného pro dokončení. V důsledku volby nezkušené nebo méně schopné firmy se mohou tyto částky vyšplhat nad vaše očekávání. Důležité je také prověřit kvalitu materiálů a pracovní postupy – podezřele nízká částka může znamenat, že je s těmito body něco v nepořádku.

Tip: Zjistěte, jakou záruku stavební společnost nabízí na svou práci a materiály. Dlouhodobá záruka a kvalitní servis po finalizaci projektu představují nezanedbatelnou přidanou hodnotu.

DMG stav náklady na projekty transparentně komunikuje již ve fázi návrhu, kde detailně rozebereme jednotlivé položky rozpočtu a vysvětlujeme, jak každý jednotlivý aspekt práce přispívá k celkové hodnotě projektu. Díky takovému důkladnému rozplánování a projektovému managementu minimalizujeme nečekané náklady a zajistíme, že projekt dokončíme včas a v rámci stanoveného rozpočtu,” vysvětluje konkrétní postup Jan Hamr.

Vždy se snažte upřednostnit společnost, která nabízí konkurenceschopnou cenu, avšak zároveň kvalitní provedení a záruku. Investicí do kvality na začátku se přiblížíte pravděpodobnosti menších nákladů v budoucnosti. Z dlouhodobého hlediska se tak jedná o jasnou volbu s větší hodnotou.