Proč je kapalinové chlazení vhodné i v období úsporných opatření ve spotřebě vody?

Narůstající požadavky na inovace datových center, snížení spotřeby energie a emisí uhlíku nebo zabránění výpadku a ztrátě dat. Jedna věc je pro ně klíčová, a tou je efektivní chlazení. Právě chlazení pomocí kapaliny v porovnání s klasickým „vzduchem“ přináší řadu nesporných výhod – ať už se jedná o úsporu energie, nižší provozní náklady či tišší provoz nebo vyšší spolehlivost serverů.

Recyklace vody

Ohřátá voda může být dále využita v rámci budovy např. pro vytápění.

Vodu využívanou pro chlazení datového centra, ať už se jedná o ponorné vany nebo přímé chlazení, lze v některých případech dále v rámci provozu zužitkovat.

Lepší regulace teploty

Kapalinové chlazení umožňuje lepší regulaci teploty, nižší provozní teplota pak zlepšuje výkonnost čipů.

Nové technologické trendy vedou k zapojování více zařízení v těsné blízkosti u sebe, což vede k velkému nárůstu teploty. Chlazení vzduchem je v tomto případě nedostatečné. Naopak chladicí kapalinu lze vést i do míst, kam se větráky z důvodu vysokého zahuštění rozvaděčů nedostanou. Tak lépe odvádí teplotu a zajišťuje plynulé fungování datového centra. Kapalinové chlazení dokáže v závislosti na typu pohltit 70–95 % veškerého procesory vytvářeného tepla, takže neproniká do okolí.

Nižší spotřeba elektrické energie

Využití kapalinového chlazení dokáže snížit spotřebu elektrické energie až o 15 %.

Elektrická energie je klíčovým prvkem celého IT sektoru, bez ní se dlouhodobě neobejde. Je ale zároveň i jejím nejpalčivější místem. Náročným z pohledu energie je jak chod samotných procesorů a dalších IT zařízení, tak právě i chladicí technologie. Růst spotřeby energie je přímo úměrný růstu provozních nákladů. S kapalinovým chlazením odpadá potřeba větráků a ventilátorů. Dochází tak k úspoře u energií až o 15 % a zároveň ke snížení zdravotního rizika spojeného s nadměrným hlukem.

Úspora místa

Chlazení tekutinou šetří místo, a umožňuje tak umístění IT zařízení a rozvaděčů prakticky kdekoliv.

Přidáváním nových zařízení do rozvaděčů dochází k jejich zhušťování, to následně vyžaduje efektivnější ochlazování. Při klasickém chlazení vzduchem je prostor rozdělen na „studené“ a „teplé“ uličky v závislosti na tom, jaký typ vzduchu jimi prochází. Toto uspořádání musí být dodrženo, aby nedocházelo k přehřívání, takže požadavky na celkový obsazený prostor jsou vyšší. V případě kapalinového chlazení není podobné rozvržení nutné, potřeba je pouze potrubní systém, který chlazení zajistí.  IT zařízení a rozváděče je zároveň možné umístit prakticky kdekoliv, což se v době, kdy má každý ušetřený metr význam, hodí.

Ochrana v drsném prostředí

Kapalinový chladící systém rozvaděč chrání před znečištěním.

Kam v rámci továrny či jiného, ne úplně čistého provozu umístit IT zařízení, je složitá otázka. IT technologie jsou při sebemenším znečištění náchylné k poškození. Často tak vyvstává otázka, kam umístit IT zařízení ve výrobním závodě nebo jiném, na znečištění náchylném provozu. Ve „špinavém“ prostředí se zvyšuje riziko, že se něco pokazí a spolehlivost procesorů se sníží. Možností je umístit veškerá IT zařízení do samostatných uzavřených a dobře odizolovaných budov či místností, ne vždy je ale něco podobného možné. Při použití kapalinového chladícího systému je jím rozvaděč z vnější strany chráněn a minimalizuje se tak riziko průniku cizorodých látek. Výhodou je i absence větráků, které zvyšují riziko šíření prachových a dalších znečišťujících částic do ovzduší.

Výhody kapalinového chlazení:

►Eliminuje zdravotní rizika spojená s nadměrným hlukem.

►Snižuje riziko přehřátí datového centra.

►Pohlcuje 70–95 % veškerého procesory vytvářeného tepla.

►Odpadní teplo může být použito pro vytápění budovy.

►Chrání zařízení před vnějším znečištěním.

►Snižuje spotřebu elektrické energie až o 15 %.

►Reguluje spotřebu vody v rámci chladicího zařízení.

►Šetří místo.

Více informací naleznete na: https://www.se.com/ww/en/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/liquid-cooling/