Izraelská společnost WINT (Water Intelligence) zaměřená na včasnou detekci úniků vody, omezení plýtvání a úsporné nakládání s vodou pomocí umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT) je nejnovějším přírůstkem do portfolia investičního fondu Inven Capital Skupiny ČEZ. V posledním investičním kole, které Inven Capital vedl společně s Insight Partner, globálním investorem do softwarových firem, získal start-up od investorů celkem 35 milionů dolarů. Chytrá řešení od WINT využívají i světoznámé globální značky, jako například Microsoft nebo PepsiCo. Pro ČEZ je oblast šetrného nakládání s vodou jednou z priorit udržitelného rozvoje. Je první českou společností, která se připojila ke globální iniciativě CEO Water Mandate OSN.

Nejnovější investicí fondu Inven Capital Skupiny ČEZ je izraelský start-up WINT. Zaměřuje se na využití umělé inteligence, strojového učení a datové analýzy pro úsporné hospodaření s vodou a předcházení havárií vody v komerčních i rezidenčních budovách, v průmyslových areálech i na stavbách. Jeho chytrá řešení využívá více než 300 společností, zejména v USA, Velké Británii a i Izraeli. Mezi klienty patří i renomované firmy a značky jako například Microsoft, PepsiCo, jedna z největších amerických stavebních firem Brasfield and Gorrie, Mastercard, HP, hotelový komplex s kasinem Atlantis Casino Resort Spa v Nevadě, nebo ikonická Empire State Building.

Chytrá řešení WINT dokáží spotřebu vody v budovách snížit v průměru o 20 až 25 procent a umí zabránit velkým ztrátám prostřednictvím včasně zjištěných úniků a rychlou reakcí na ně. Klíčem je sběr velkého množství dat a jejich detailní analýza, na základě, které vytvoří umělá inteligence přehled běžných vzorců spotřeby vody v dané lokalitě. Systém kombinuje data z různých specifických algoritmů (např. z oběhů teplé a studené vody, z ventilačních systémů, chladicích věží, ze zavlažování apod.), sleduje případné odchylky, na které okamžitě upozorňuje, případně reaguje uzavřením přívodů, a pomáhá identifikovat oblasti s potenciálem největších úspor. Například provozovateli budovy Empire State Building dokázal WINT ušetřit přes 274 milionů litrů za rok, což odpovídá roční úspoře 100 000 dolarů.

„Vedle snižování emisí je spotřeba vody další prioritní oblastí, kterou Evropa, Spojené státy a další země v souvislosti s klimatickými změnami intenzivně řeší. V energetice je voda naprosto klíčovou surovinou, bez níž se výroba elektřiny a tepla neobejde, což je i jeden z důvodů, proč jsme se zapojili do globální iniciativy OSN CEO Water Mandate. Zároveň věříme, že využití umělé inteligence bude při řešení této palčivé problematiky hrát klíčovou roli, proto jsme se po pečlivém prověření příležitosti rozhodli do WINT investovat,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.

Zejména pitná voda – její získávání, chemická úprava, distribuce k zákazníkům i následné ošetření v čističkách – je navíc emisně poměrně náročná. Podle statistik WINT připadá na přípravu jednoho kubíku pitné vody 7 až 15 kg emisí CO2. Úspora vody tedy automaticky znamená i úsporu emisí. Čím dál více mezinárodních společností si proto dává ambiciózní cíle i v udržitelném nakládání s vodou.

„Toto kolo uzavíráme v době, kdy se nedostatek vody a změna klimatu stávají jednou z největších výzev lidstva, zatímco náklady na škody způsobené zbytečnými úniky vody v budovách dosahují z pohledu pojišťoven, vlastníků, developerů a dodavatelů nepřijatelné úrovně,“ řekl Alon Geva, generální ředitel WINT. „Jsme nadšeni příležitostí spolupracovat se společností Inven a dalšími předními světovými investory v oblasti nemovitostí a klimatických technologií a jsme přesvědčeni, že jejich podpora a hloubka odvětví nám pomohou vyřešit tyto obrovské výzvy pro zastavěné prostředí světa,“ dodal.

„Prevence havárií, omezení plýtvání a šetrnější využívání vody představuje obrovskou výzvu. Zároveň na současném trhu neexistuje příliš mnoho hráčů, kteří by nabízeli komplexní řešení vhodné pro různé typy klientů, ať už se bavíme o stavebních firmách, developerských společnostech, průmyslových klientech či správcích komerčních i rezidenčních budov. Přístup WINT i jejich vize nás zaujaly a těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ řekl Michal Mravec z Inven Capital.

Finance získané v posledním investičním kole vedeném Inven Capital chce WINT využít zejména na další mezinárodní expanzi a vývoj své unikátní technologie. Do start-upu kromě venture kapitálových fondů zainvestovaly také globální společnosti z oblasti stavebnictví a nemovitostí. V loňském investičním kole získal WINT od investorů přibližně 15 milionů dolarů.

Voda v ČEZ

Úsporné nakládání s vodou je pro Skupinu ČEZ jednou z priorit udržitelného rozvoje. Je první českou společností, která se připojila k iniciativě Organizace spojených národů CEO Water Mandate. Zavázala se tím k zavedení účinných opatření v oblasti hospodaření s vodou a vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe při snižování spotřeby a ochraně vody.

Za posledních deset let snížil ČEZ spotřebu pitné vody ve svých klasických elektrárnách o dvě třetiny. Šetřit pitnou vodou se ČEZ daří i v administrativních budovách, kterých má po celé republice více než sto. V loňském roce, kdy se lidé již naplno vrátili po covidu do kanceláří, činila úspora oproti roku 2019 zhruba 13 tisíc kubíků, tedy téměř 20 %. Kromě toho investuje ČEZ stovky milionů korun do modernizace svých vodních elektráren, tak aby z menšího objemu vody dokázaly vyrobit více elektřiny.