Společnost Huawei představila na 16. ročníku veletrhu SNEC PV Power Expo v Šanghaji svou nejnovější strategii FusionSolar a řešení pro inteligentní fotovoltaické systémy + systémy pro ukládání energie (ESS) pro všechny scénáře. Tyto nové produkty dokládají závazek společnosti Huawei podporovat globální transformaci směrem k uhlíkové neutralitě.

Prezident společnosti Huawei Digital Power Hou Jinlong ve svém hlavním projevu zdůraznil význam urychlené transformace energetiky z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie vedené snahou o uhlíkovou neutralitu, energetickou nezávislost a obchodní hodnotu. Společnost Huawei Digital Power ve spolupráci s partnery integruje nejen digitální technologie a technologie výkonové elektroniky, ale i datové a energetické toky, aby mohla zákazníkům po celém světě dodávat nízkouhlíkové produkty a řešení pro všechny scénáře. Cílem je vybudovat inovativní infrastrukturu energetických systémů, která podpoří rozvoj fotovoltaiky a ESS.

Představení nové generace strategie FusionSolar

Prezident divize pro inteligentní fotovoltaiku společnosti Huawei Digital Power Chen Guoguang představil zcela novou strategii FusionSolar. Tato strategie se zaměřuje na konvergenci technologií 4T (Watt/Bit/Heat/Battery), zavádění vysoce kvalitních průmyslových standardů ve spolupráci partnery a vylepšování svých šesti partnerských ekosystémů. Chen také představil řešení společnosti Huawei pro inteligentní fotovoltaiku (PV)+ESS zaměřená na budoucnost a vhodná pro všechny scénáře.

V oblasti elektráren začala společnost Huawei v uplynulém desetiletí určovat celosvětové trendy v oblasti inteligentních strunových střídačů. V budoucnu bude vyvíjet inteligentní měniče vytvářející síť, které integrují fotovoltaiku+ESS+síť+systém správy, a fotovoltaika se tak může stát hlavním zdrojem energie. Partnerství Huawei se společností China Resources Power v čínském městě Čching-chaj vedlo k prvnímu použití inteligentních měničů tvořících síť na světě a položilo tak základy pro nové průmyslové standardy. Kromě toho společnost Huawei pomohla čínským společnostem ACWA Power a Power Construction Corporation vybudovat v Saúdské Arábii největší projekt mikrosítě PV+ESS na světě, který dodává čistou elektřinu městu s přibližně jedním milionem obyvatel.

V komerční a průmyslové oblasti (C&I) podporuje společnost Huawei technologické inovace, aby nastavila aktivní bezpečnost jako standard a pomohla zákazníkům snížit emise uhlíku. V nadcházejícím desetiletí umožní univerzální řešení společnosti Huawei „Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System“ provozovnám továrnám dosáhnout 100% energetické soběstačnosti.

V případě domácnosti se společnost Huawei snaží optimalizovat spotřebu jejich energie prostřednictvím klíčových technologií, jako je záložní napájení mimo síť, inteligentní plánování spotřeby energie v domácnostech pomocí asistenta s umělou inteligencí pro hospodaření s energií (EMMA) a propojení virtuálních elektráren (VPP). Tyto aktivity domácnostem přinesou energetickou nezávislost a soběstačnost.

Uvedení nových produktů FusionSolar pro všechny scénáře

Prezident divize pro průmyslovou inteligentní fotovoltaiku ve společnosti Huawei Digital Power Zheng Yue představil řešení FusionSolar Smart PV&ESS, které zajišťuje vytváření sítě, nízké sdružené náklady na výrobu energie (LCOE), vysokou spolehlivost a komplexní digitalizaci.

Řešení Huawei Smart PV&ESS funguje jak v síti, tak mimo ni, a nabízí o 40 % vyšší kapacitu obnovitelné energie a o 30 % nižší sdružené náklady na výrobu energie než běžná řešení. Jeho víceúrovňová bezpečnostní konstrukce 5+4 zajišťuje komplexní ochranu fotovoltaiky i ESS, která pokrývá jednotlivé komponenty i systémy a poskytuje robustní kybernetickou bezpečnost. Jeho úplná digitalizace umožňuje komplexní snímání všech částí elektrárny.

Prezident divize pro komerční a průmyslovou fotovoltaiku ve společnosti Huawei Digital Power Zhong Mingming představil řešení C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System 2.0. Toto řešení kombinuje optimalizátory, solární strunové střídače, ESS, nabíječky a služby hospodaření s energií a nabízí inteligentní energetický výnos, inteligentní spotřebu energie, inteligentní zajištění spolehlivosti, inteligentní provoz a údržbu i aktivní bezpečnost. Snižuje náklady zákazníků na spotřebu energie prostřednictvím inteligentních technologií v oblasti energetických výnosů, spotřeby energie, zajištění spolehlivosti a provozu a údržby. Toto řešení také zajišťuje aktivní bezpečnost na úrovni zařízení, majetku i osob.

Prezident divize pro inteligentní fotovoltaiku pro domácnosti ve společnosti Huawei Digital Power Zhou Tao představil řešení Residential Smart PV Solution 4.0. Tento systém 1+4+X Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management nabízí soběstačnost v oblasti elektrické energie, inteligentní ovládání a aktivní bezpečnost. Zlepšuje využití střechy o 10-30 %, energetický výnos střechy až o 35 % a vlastní spotřebu energie o 10 %. Integrace inteligentního fotovoltaického řešení pro rezidenční nemovitosti s řešením Huawei All-in-One Smart Home poskytuje přehled o energetických datech v reálném čase a komplexní kontrolu nad nimi. To přispívá k soběstačnosti domácností v oblasti elektrické energie. Toto řešení také nabízí aktivní bezpečnost, rychlejší reakci a lepší zabezpečení na úrovni komponent a systému.

Od března 2023 pomohla společnost Huawei Digital Power globálním zákazníkům vyrobit 769,5 miliardy kWh zelené elektřiny, čímž omezila 350 milionů tun emisí uhlíku. To odpovídá vysázení 480 milionů stromů. Společnost Huawei je odhodlána spolupracovat se zákazníky a partnery na podpoře zelené fotovoltaiky jako primárního zdroje energie pro každou domácnost a podnik, čímž zajišťuje zdravý rozvoj tohoto odvětví a přispívá k zelenější budoucnosti.