Na otázky CzechIndustry odpovídá Dana Masaryková, marketingová manažerka WOLF Česká republika, s.r.o.

Středobodem zájmu společnosti je energie a zdravé vnitřní prostředí. Můžete to více konkretizovat?

Budovy s téměř nulovou spotřebou energií jsou aktuálním tématem a evropská i národní legislativa se v této oblasti postupně mění již více než 20 let. Cílem je minimalizace spotřeby energií a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů. Legislativní požadavky se stále zpřísňují. Budova musí splňovat požadavky na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie. Pro nZEB je pak požadovaná hodnota potřeby tepla pro vytápění 30 – 70 kWh/m2 za rok a požadavek na neobnovitelnou primární energii 100 – 160 kWh/m2 za rok.

Na stavbu udržitelných budov by měly být použity materiály, které při produkci, ale i dopravě na stavbu šetří emise CO2 nebo jsou recyklovatelné. Konstrukční materiály by měly být přírodní, a pokud možno, z lokálních zdrojů. Ideální udržitelná budova by měla být navržena tak, aby vyžadovala co nejméně dodatečné energie. Proto by měla mít hodně denního světla, které ušetří náklady na svícení, i přírodní stínění. To uspoří náklady na chlazení. Měla by být pravidelně a dostatečně větraná. I řízené větrání ušetří nemalé finanční prostředky na vytápění. Moderní zdroje tepla přinášejí zvýšení komfortu, a kromě vytápění a přípravy teplé vody i jisté úspory.

Zdravé vnitřní prostředí v interiéru je samostatným tématem, kterému se věnuje více institucí, výrobců a různé studie. Je ovlivňováno množstvím faktorů a mnohokrát posuzováno velmi subjektivně. 

I když si to mnohdy neuvědomujeme, člověk tráví většinu života v budovách. Jak moc?

Několik studií uvádí, že moderní člověk stráví v současnosti až 90 % svého života v uzavřených prostorách, tedy v interiéru. Většinou je to ve škole, v práci, doma nebo v rámci různých zájmových aktivit – kino, divadlo, restaurace, wellness, částečně indoorové/vnitřní sportovní aktivity – fitness, posilovny a jiné. O to důležitější je zdravé vnitřní prostředí, které ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i náš celkový fyzický výkon.

Budovy jsou, jak vyplývá z předcházející odpovědi, jedním z faktorů, které ovlivňují naše zdraví. Co vše tedy přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí?

Vnitřní prostředí budov má obrovský vliv na naše zdraví, produktivitu a pocit pohody. Vnitřní prostředí budov musí splňovat požadavky na tepelně-vlhkostní mikroklima, větrání a vytápění, požadavky na osvětlení, oslunění a na jiné druhy optického záření. Vytvoření udržitelného a nízkoenergetického vnitřního prostředí, které bude zároveň zdravé, bezpečné a uživatelům bude poskytovat dokonalý komfort, je jednou z největších výzev.

Základní faktory, které ovlivňují vnitřní prostředí jsou teplota vzduchu a prostoru, vlhkost vzduchu a pravidelná výměna vzduchu – tedy čistota vzduchu a jeho proudění. V interiéru by mělo být příjemně teplo s teplotou vzduchu 22 °C, vlhko s vlhkostí 50 % a výměnou vzduchu v množství 25 m3 za hodinu. Dalšími důležitými faktory jsou osvětlení, hluk, vnitřní dispozice, design prostoru a biofilie – tedy vliv zeleně.

Vnitřní prostředí je pro nás stejně důležité jako to vnější, ne-li důležitější. Naším cílem je zajistit uživatelům optimální teplotu, bez velkých teplotních rozdílů a nízké proudění vzduchu bez průvanu. Zajímavým faktorem je i relativní vlhkost vzduchu, která je důležitá zejména v zimním období. Kvalita vnitřního vzduchu je faktor, který není jednoduše vnímán a ihned identifikován. Jeho působení však může mít výrazné následky a vliv na uživatele staveb.

Vzduch, teplo, tedy energie, a voda patří mezi základní lidské potřeby. Bez vzduchu člověk umírá do několika minut, na podchlazení během několika hodin a bez vody za několik dnů…

Ano, to je pravda. Teplo nebo chlad vnímá každý z nás velmi intenzivně. Teplotní změny cítíme téměř okamžitě. Voda je pro nás nezbytností. A v našich evropských podmínkách je teplá voda dokonce samozřejmostí. Ale ne všude na světě je to tak, jsou lokality, kde je voda doslova luxus.

Opravdu zvláštní je ale fakt, že ne všichni si dostatečně uvědomují přínosy, respektive rizika, která se spojují s dlouhodobě znečištěným nebo nekvalitním vzduchem. Člověk za den vydýchá přibližně 15 kilogramů vzduchu, proto nám znečištěný vzduch přímo způsobuje různé zdravotní potíže.

Kvalita vzduchu ve městech je dlouhodobě diskutovaným problémem. I naše velká města mívají mnohdy dvakrát horší kvalitu ovzduší, než jsou doporučené hodnoty. Přitom na zdravotní komplikace způsobené znečištěním vzduchu už i u nás umírá ročně několik tisíc lidí. Z méně závažných zdravotních problémů můžeme zmínit bolesti hlavy, únavu, náchylnost k různým chorobám, snížení produktivity a zhoršení fyzické a psychické kondice. O to důležitější je zdravé vnitřní prostředí a čistý vzduch v interiéru, kde trávíme nejvíce času.

Historie společnosti WOLF GmbH se začala psát v roce 1963 a zanedlouho to bude 60 let od jejího vzniku. Jak se vyvíjela a co představuje dnes?

Historie značky WOLF se začala psát v Hallertau v Bavorsku, v největší oblasti na pěstování chmele na světě. V roce 1963 ji v Mainburgu založil Anton Wolf s cílem vyrábět díly do strojů na zpracování chmele a zdrojů tepla. Jeho záměrem bylo jejich práci zjednodušit tak, aby se při ní lidé tolik nenamáhali a také, aby byla efektivnější. Tento cíl určil charakter našich výrobků, které jsou inovativní, jednoduché na manipulaci, efektivní a spolehlivé. Jako lokální firma se WOLF vyvíjel postupně, a tak se měnilo i jeho směřování. Od počátku sedmdesátých let se společnost zaměřovala na výrobu zařízení pro větrání a vzduchotechniku ​​a o desetiletí později, v osmdesátých letech, se začala zabývat i topnými technologiemi.

V současnosti je WOLF GmbH evropským lídrem v sestavných vzduchotechnických jednotkách. Navíc má vedoucí pozici v Evropě i ve vytápěcích, větracích a solárních systémech. V roce 2006 se stal WOLF členem skupiny CENTROTEC SE, působící v 50 zemích, která se specializuje na energeticky úsporné zařízení budov.

Jaká je historie společnosti WOLF Česká republika?

Společnost Wolf Česká republika působí na českém trhu od roku 1993, kdy ještě působila pod názvem K K H Brno spol. s r.o. Znalost lokálních podmínek jsme skloubili s kompetencemi značky WOLF, se kterou jsme začali spolupracovat už v roce 2006. V roce 2013 se původní česká společnost přejmenovala na Wolf Česká republika s.r.o., a od té doby společně s německým partnerem budujeme silnou značku WOLF i na českém trhu.

Co vše dnes nabízíte zákazníkům?

Produkty Wolf jsou moderní, inovativní, šetrné k životnímu prostředí a energeticky úsporné. Portfolio společnosti WOLF je velmi široké a zahrnuje: topné systémy – plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory a kogenerační jednotky, větrací systémy pro rodinné domy a menší objekty, ale také vzduchotechnické jednotky s rozsáhlými možnostmi a variantami pro úpravu vnitřního prostředí pro velké objekty, ať už kompaktní jednotky nebo sestavné jednotky na míru podle potřeb projektu. Všechny produkty WOLF jsou navzájem plně kompatibilní a dokážou spolu efektivně komunikovat. Velkou výhodou značky WOLF je jednotná regulace – tedy ovládání a nastavování jednotlivých zařízení, které dokážeme ovládat prostřednictvím jediného zařízení, jediného ovládacího modulu, a to i na dálku prostřednictvím aplikace WOLF SmartSet přes počítač, tablet nebo smartphone.

WOLF však nedodává jen samotné produkty. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a navrhujeme řešení na míru, které zohledňuje specifika daného projektu.

Velkou výzvu představuje internet věcí a digitalizace. Jak ovlivňují vývoj v oblasti klimatizace a vytápění?

Digitalizace a internet věcí ovlivňují snad už úplně všechno. I zařízení jako vytápění, větrání a vzduchotechnika se musela tomuto trendu přizpůsobit. Získala nové funkce, zejména regulace těchto zařízení byla výrazně upravena. Přibyly funkce na dálkový dohled – monitorování, nastavování a ovládání na dálku, online chybová hlášení a jiné, díky kterým je možné připojit je do systému SmartHome, tedy chytrému domovu nebo chytré budově.

Tím jsme se dostali k chytrému domovu. Jaké bude bydlení budoucnosti, která už začala?

SmartHome, tedy „inteligentní domov“, je promyšlené propojení technického vybavení budovy s domácími spotřebiči. Jako uživatel SmartHome máte jednotný ovládací systém, kterým můžete řídit a automatizovat zařízení ve vaší domácnosti. Přes aplikaci řídíte na dálku různá zařízení – také produkty vytápění a větrání. Můžete například: odkudkoli regulovat vytápění v jednotlivých místnostech, snadno kontrolovat energetickou výtěžnost svého solárního systému, umožnit pracovníkovi servisu dálkovou diagnózu vaší vytápěcí soustavy, takže není potřebné domlouvat speciální termín prohlídky. Můžete řídit vaše osobní vnitřní klima a současně s tím síťově propojit a automatizovat mnoho dalších přístrojů. Cílem je maximální komfort uživatelů, úspora energií a nižší náklady na vytápění a větrání. Pomocí inteligentního řízení budov SmartHome máte nejen neustálý přehled o vaší domácnosti, ale zároveň vše můžete ovládat sami – ve všech místnostech zcela individuálně. Kdykoli a odkudkoli. Produkty WOLF jsou plně kompatibilní s několika systémy SmartHome, proto je možné je plně integrovat do inteligentních domů nebo budov. Na těchto systémech neustále pracujeme, protože si uvědomujeme, že to je budoucnost.

Když se rozhodujeme, jak uspořádat svůj domov, obvykle sbíráme informace z různých zdrojů, takže jsme vystaveni riziku, že vsadíme na špatnou kartu. Proto je třeba se obracet na odborníky. Poradenství je součástí vaší nabídky. Co všechno zahrnuje?

Naše odborné poradenství zahrnuje řadu aktivit. Vše záleží na tom, zda se na nás obrací koncový uživatel našich produktů, projektant, montážní firma nebo servisní technik. V případě koncových uživatelů, kteří si plánují postavit rodinný dům, obvykle poskytujeme poradenství od úplného základu – tedy výběr vhodného řešení vytápění / větrání pro konkrétní projekt, výběr zdroje tepla, návrh řešení s orientační cenovou kalkulací. Odborným partnerům poskytujeme navíc konzultace ohledně výpočtů a konkrétní položkové specifikace (výpis všech potřebných komponentů) pro zvolené řešení.

I sebekvalitnější technika vyžaduje pravidelnou kontrolu a servis.  I v tomto máte co nabídnout…

Pravidelná údržba každého zařízení je nejdůležitější podmínkou udržení jeho funkčnosti. Občas se však může stát, že zařízení nepracuje tak jak by mělo, případně by mohlo pracovat efektivněji. Tehdy je důležité vědět, na koho se můžete obrátit. WOLF má v rámci České republiky samostatné servisní oddělení, které spolupracuje s celou sítí servisních partnerů po celé republice. Naši partneři jsou proškoleni na zařízení WOLF a dokonale znají jejich komponenty. Odborné školení servisních partnerů zajišťuje naše WOLF Akademie.

Více znalostí přináší větší úspěch, je mottem Akademie WOLF. Je zaměřena více na školení, nebo informuje také o novinkách a řešeních v daném oboru?

Spokojenost zákazníků a uživatelů je naším prvořadým cílem. Proto organizujeme již několik let Wolf Akademii, v jejímž rámci nabízíme množství různých školení pro naše odborné partnery – architekty, projektanty, montážní a servisní firmy. Zkušený odborník je pro každého zákazníka vyhledávaným partnerem, který mu poradí při výběru vhodných zařízení, které zohledňují jeho představy, respektují stavební prostor a finanční možnosti. Zařízení správně nainstaluje, uvede do provozu a poskytne potřebný servis.Odborná školení ve WOLF Akademii jsou zaměřena na stávající produkty, ale i na produktové novinky a nové technologie, které uvádíme nebo plánujeme uvádět na trh. Školení vedou naši špičkoví odborníci s dlouholetými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Rok 2020 jsme využili na to, abychom připravili zcela novou WOLF Akademii v Brně (v našem novém sídle na Kořenského ulici), kde získají naši partneři nejen teoretické znalosti, ale také cenné praktické zkušenosti – kotle, větrací jednotky a tepelná čerpadla mohou vidět namontovány a zapojeny. Vše si mohou zblízka obhlédnout. 

Společnost Wolf Česká republika zanedlouho oslaví své 30. jubileum. Můžete nám přiblížit plány do příštích let a novinky, které chystáte?

V následujícím období budeme uvádět na trh hned několik produktů, kterými modernizujeme a rozšiřujeme naše portfolio. Ať už jde o vysoce výkonný kondenzační kotel CGB-2 75/100, kterým nahrazujeme starší model, nebo větrací jednotku CWL-2 225, která je s novým výkonem přizpůsobena zejména menším rodinným domům, stále máme na zřeteli komfort uživatelů. Ten zvýší i nový bezdrátový ovládací model RM-2, kterým lze jednoduše ovládat a nastavovat zařízení WOLF. Kromě produktů poskytuje Wolf odborným partnerům několik zajímavých služeb. V rámci nových digitálních služeb jsme již zavedli pár mobilních aplikací, které zefektivňují jednotlivé úkony a procesy a navíc eliminují zbytečnou administrativu. Například aplikace pro objednávání náhradních dílů výrazně zkrátila čas k vytvoření samotné objednávky a tím i dodání těchto dílů. Nová aplikace pro servisní techniky Wolf Asistent, kterou jsme zavedli v polovině června, zase slouží pro účely elektronické evidence zařízení Wolf, snadnější elektronické správy zařízení zákazníků a jejím cílem je pomoci technikům s administrativou všech úkonů na zařízeních Wolf. My ve Wolfu máme vášeň pro vytváření kvalitního života – a vždy se zaměřujeme zejména na lidi, kterým slouží naše produkty. Naším cílem je uspokojení jejich základní touhy po komfortu a zdraví. Vyvíjíme produkty, které se snadno ovládají a rychle zvyšují komfort tepla, vody a vzduchu, ať už doma nebo v práci. Rovněž vytváříme a navrhujeme inteligentní a efektivní systémy pro ohřev vody, vytápění, větrání a klimatizaci pro každý typ prostoru, ve kterém žijí a pracují lidé. Využíváme špičkové technologie a v nemalém měřítku klademe důraz i na design produktů. Středem naší činnosti je využívání obnovitelných zdrojů energií, ekologie a energetická účinnost v kombinaci se spolehlivostí našich zařízení a nízkou hladinou emisí. V tomto smyslu jsme definovali i naše poslání – neustále posouvat kvalitu a komfort vnitřního prostředí – spojenou s teplem a chladem, optimální vlhkostí a čerstvým vzduchem – na vyšší úroveň všude tam, kde žijí lidé, v domácnostech i v pracovním prostředí. Přejeme si, aby si každý uživatel našich produktů, architekt, projektant i montážní firma mohli říci – „Wolf je nastavený na mě.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2021