Společnost GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, pokračuje v rekonstrukci vysokotlakého plynovodu Brno-Adamov-Blansko. Pro zásobování jižní Moravy zemním plynem se jedná o klíčový plynovod. Jeho modernizace probíhá po etapách od roku 2018 a skončí v roce 2023. Letos odstartovala rekonstrukce tříkilometrového úseku Vranov-Olešná, který je specifický nepřístupným terénem. Náročnou etapu GasNet realizuje s využitím nových technologií, mezi které patří sklolaminátová ochrana izolace potrubí či trojrozměrné digitální modelování. Technologie zvyšují bezpečnost stavby, minimalizují její vliv na životní prostředí a umožní provést rekonstrukci bez přerušení dodávek plynu pro odběratele na Blanensku. Náklady v rámci letošní etapy činí 33 miliónů korun a plánovaný termín ukončení je září 2021.

„Část modernizace provádíme ve strmé, zalesněné a zavodněné rokli. Náročnost terénu dokresluje skutečnost, že do této lokality se běžně nedostanou ani lesní hospodáři a v minulosti zde plynovod museli pokládat dělníci s koňmi. Abychom dnes zvýšili bezpečnost stavby v takto obtížném terénu, využijeme pro plynovody ochranu izolace sklolaminátem. Ten ochrání potrubí před poškozením a umožní snadnější instalaci. Náročnou modernizaci provedeme bez přerušení dodávek zemního plynu pro odběratele na Blanensku,“ zdůrazňuje specialista projektování GasNet František Křivohlavý.

Právě lokální podmínky kladou vysoké nároky na důkladnou přípravu celého projektu. Velkou pozornost věnuje GasNet bezpečnosti pracovníků v průběhu rekonstrukce i minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí. Stavba se přesto neobjede bez specifických zásahů do krajiny. Půjde například o dočasné zatrubnění částí potoku či vytvoření manipulačních ploch pro stavební stroje. „S ohledem na životní prostředí postavíme tyto plochy z lokálních přírodních materiálů. Stavbu také realizujeme ve spolupráci s odbornými lesními hospodáři a s orgány ochrany životního prostředí. Pozemky následně uvedeme do stavu před realizací, kdy je protokolárně předáme jejich vlastníkům či správcům,“ upřesňuje vedoucí projektování plynovodů Jan Barták.

Digitální modelování zvyšuje bezpečnost a zefektivňuje plánování

Lépe plánovat projekty dnes plynařům pomáhá trojrozměrné digitální modelování. „Digitalizace je pro plynárenství klíčovým trendem,“ říká ředitel investiční výstavby skupiny GasNet Pavel Komsa. „Obzvláště v takto náročném terénu nám 3D model projektu pomáhá zvyšovat bezpečnost, snižovat chybovost, efektivněji školit zhotovitele a připravovat stavbu v rámci týmu. Dokážeme také lépe plánovat stavbu s cílem minimalizovat vliv na životní prostředí, a tak naplňovat strategii GasNet v oblasti odpovědného přístupu k našemu okolí,“ uzavírá Pavel Komsa.

Ukázku 3D video-animace k projektu naleznete na YouTube zde: https://youtu.be/UUxRitxYhrE