GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, zvýší v příštím týdnu na celém území své působnosti intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace letos proběhne od pondělí 22. listopadu do pátku 26. listopadu. Provádí se pravidelně každý rok před zahájením hlavní topné sezóny.

Odorizace probíhá ve stejném termínu na celém území Čech i Moravy. Výrazně intenzivnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynových rozvodů a umožní zjistit i nepatrné netěsnosti v domovních rozvodech nebo u plynových spotřebičů.

Pro GasNet jako pro distributora je bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu hlavní prioritou. Právě pravidelná podzimní odorizace je jedním ze základních preventivních opatření pro bezpečnou distribuci zemního plynu. Silnější zápach během nárazové odorizace prověří těsnost plynových rozvodů a může nás upozornit i na nepatrné netěsnosti a poruchy,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Odorizaci provádí distributor a jedná se o klíčový pilíř bezpečných dodávek

Zemní plyn je v přirozeném stavu zcela bez zápachu. Proto se do něj ve speciálních zařízeních, odorizačních stanicích, přidává silně zapáchavá látka, takzvaný odorant.

Odorizaci plynu zajišťují distributoři, kteří působí v České republice pouze tři. Na rozdíl od obchodníků zemní plyn neprodávají, jejich rolí je bezpečná a spolehlivá doprava plynu až ke koncovým zákazníkům. GasNet je s podílem zhruba 80 % z těchto distributorů největší. Kromě Prahy a Jihočeského kraje působí na celém území České republiky.

„V GasNetu se staráme o 98 odorizačních stanic. Zemní plyn v nich samozřejmě odorizujeme neustále, ale v rámci této podzimní akce krátkodobě zdvojnásobíme množství odorantu a tím zajistíme naprosto spolehlivou kontrolu bezpečnosti naší soustavy před topným obdobím,“ uvádí Pavel Káčer.

Podezření na únik plynu se hlásí na nonstop pohotovostní lince 1239

Pokud lidé v uvedeném období ucítí tak typický nepříjemný sirný zápach odorizovaného plynu, měli by okamžitě volat nepřetržitou pohotovostní službu na čísle 1239. Dispečerovi se hlásí jméno, adresa a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby skupiny GasNet dostanou co nejrychleji na místo možné poruchy. Celá akce má za cíl objevit a odstranit sebemenší netěsnosti a má preventivní charakter. Nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu.

Za vnitřní plynové rozvody a spotřebiče odpovídá majitel

Plynovody a další plynárenská zařízení, která jsou ve správě společnosti GasNet, jsou pravidelně kontrolována a GasNet jako distributor garantuje jejich spolehlivost. Tato plynárenská zařízení končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu.

Za bezpečný provoz vnitřních rozvodů a spotřebičů za hlavním uzávěrem, jako je třeba sporák nebo plynový kotel, ale už odpovídá jejich majitel.

Rozvody počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně plynových spotřebičů je třeba také pravidelně kontrolovat. Za jejich provozuschopnost a bezpečnost však plně odpovídají jejich vlastníci. Z preventivních důvodů proto doporučujeme nechat vnitřní rozvody a plynové spotřebiče zkontrolovat alespoň jednou ročně,“ upozorňuje Pavel Káčer.