Zavázali jste se snížit uhlíkovou stopu své firmy? Řešíte úsporu nákladů za energie? Odpovědí je podle Evy Jiránkové, obchodní ředitelky SG Equipment Finance (SGEF), produkt Fotovoltaika za korunu. Ten umožňuje získat vlastní střešní fotovoltaickou elektrárnu bez vlastních zdrojů a zároveň sníží náklady na energie.

Jaká je hlavní myšlenka vaší spolupráce s KB a ČEZ ESCO?

Hlavním cílem naší spolupráce je zjednodušit přístup k energii z obnovitelných zdrojů. Všichni bereme výzvu ke snižování CO2 s respektem, a proto klademe stále větší důraz na takové financování, které klientům umožní pořídit aktiva podporující uhlíkovou neutralitu a snižující energetickou náročnost výrobních procesů. Masivnějšímu využívání obnovitelných zdrojů často brání nedostatek investičních zdrojů a související administrativní a technické záležitosti. Naší vizí bylo odstranění těchto bariér, a tak vznikla myšlenka poskytovat energii jako komplexní řešení.

Jak přesně služba funguje?

ČEZ ESCO elektrárnu naprojektuje přesně dle potřeb klienta a SGEF na ni poskytne finance.  Poté ČEZ ESCO uzavře s klientem smlouvu o dodávce elektrické energie. Majetkem klienta se elektrárna stane za patnáct let, kdy ji odkoupí za jednu korunu.  Zjednodušeně řečeno: pokud má klient k dispozici střechu, kam může umístit panely, pak má hotovo.

Zákazník neinvestuje svůj kapitál předem, ale platí až měsíční platbu za vyrobenou elektrickou energii, která je kalkulována tak, aby byla srovnatelná nebo nižší než cena za běžnou elektrickou energii z distribuční sítě. Splátka zahrnuje financování, provoz elektrárny i pojištění celé instalace.

Pro koho je služba určena?

Řešení je vhodné pro firmy, státní instituce a regionální celky s odběrem elektřiny 200 MWh/rok a více.

Jaké všechny výhody Fotovoltaika za korunu přináší?

Jsou to především nulové vstupní investice, žádná administrativa a žádné starosti s provozem. Klienti platí pouze za odebranou elektřinu, která je navíc levnější než ze sítě. Za benefit považuji i to, že vše je zahrnuto v měsíční splátce, která zahrnuje odebranou elektřinu, financování, provoz a pojištění. Klient zkrátka ušetří peníze, čas a životní prostředí.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2022