Evropská unie nesplnila svůj vlastní závazek, že 20 % prostředků v rámci rozpočtu na roky 2014-2020 půjde na klimatická opatření. Takový je závěr zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, která byla zveřejněna v pondělí. Evropská komise přitom oznámila, že uvedený cíl splnila a na opatření spojená s klimatem bylo vynaloženo 216 miliard eur. Auditoři však zjistili, že tato částka je minimálně o 72 miliard eur nadhodnocená.

Auditoři v tiskové zprávě rovněž vyjádřili obavu, že ve vykazování informací Evropskou komisí mohou problémy se spolehlivostí pokračovat i v období 2021–2027. Cíl EU pro oblast klimatu se v tomto období zvyšuje na 30 %.

Zjištění odpovídají závěrům nové analýzy, kterou vypracovalo Centrum pro dopravu a energetiku ve spolupráci s datovým analytikem Petrem Bouchalem. Ta ukázala, že Česko místo proklamovaných 20 %, vydalo z evropských strukturálních a investičních fondů na klimatická opatření v dobíhajícím rozpočtovém období 2014-2020 pouhých 12,7 %. Stejně jako evropští auditoři analýza poukazuje na problematické hodnocení klimatického přínosu podpořených projektů a nedostatečnou kontrolu ze strany Evropské komise.

Z analýzy operačních programů, kterou vypracovalo Centrum pro dopravu a energetiku, je patrné, že podpora obnovitelných zdrojů je u nás stále velice nízká. A to přesto, že je zde obrovský potenciál. Proto, aby Evropa dostála svých závazků vyplývajících ze Zelené dohody a dosáhla uhlíkové neutrality do roku 2050, je třeba podporu klimatických opatření zvýšit. Další informace naleznete v naší předešlé tiskové zprávě.

Eva Mariničová, odbornice na EU fondy, autorka analýzy CDE, řekla:

„Závěry Evropského účetního dvora se shodují s naší analýzou. U výdajů na klima se sleduje předpoklad, ale ne konečný příspěvek ke klimatickým cílům. Nyní je míč na straně Evropské komise. EK by měla metodiku zpřísnit a důsledně vymáhat dodržování principu významně nepoškozovat”.