Bez ohledu na to, kde se nacházíme, můžeme oceňovat zázraky přírody, a to v současné době možná více než kdy jindy. Letošní soutěž Evropské agentury pro životní prostředí „REDISCOVER Nature“, která se otevřela 22. května, nás zve k zachycení a sdílení našeho pouta s přírodou a životním prostředím kolem nás.

Cílem letošní soutěže je zachytit různé (mnohdy i opomíjené) zázraky přírody, ať už malé či velké, pohledy na detail života na okenním parapetu, na zahradě, nebo pohledy zachycující krajinu u klidného jezera či rozeklané hory. Chcete-li se zúčastnit, zašlete do 30. září 2020 své nejlepší fotografie ke kterémukoli z těchto tří témat:

Detaily přírody

Dokážete přiblížit a najít krásu přírody v nejmenších detailech? Dokážete zachytit složité biologické struktury rozvíjející se květiny, zachytit strukturu půdy nebo detaily kůže plazů? Vidíte magické tvary, linie, vzory, textury a barvy?

Příroda na našem prahu

Přírodu nemusíte zachycovat nutně jen na odlehlých místech či horských stezkách, přírodu můžete pozorovat hned za vaším prahem, v městském prostředí nebo v parcích kolem vás.

Příroda zpovzdálí

Udělejte krok zpět a užijte si přírodu, která vás obklopuje. Ať už pozorujete vlny u drsného pobřeží, sídla rozptýlená po krajině, jelena potulujícího se po lese nebo lidi pracující na polích. Možná ale také sledujte svět shora. Dokážete zachytit krajinu utvářenou či nezasaženou lidskou činností?

Pravidla soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit občané členských zemí EU27, a dále zemí Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Turecka; a také občané spolupracujících zemí západního Balkánu: Severní Makedonie, Albánie, Kosova, Černé Hory, Srbska a Bosny a Hercegoviny. Soutěže se také mohou zúčastnit občané Spojeného království. Fotografie přihlášené do soutěže musí být pořízeny ve výše uvedených zemích. Minimální věk účastníků je 18 let.

Každý soutěžící může přihlásit maximálně 5 příspěvků, ke kterým má plná autorská práva. Přihlášená fotografie musí splňovat kritéria soutěže (minimální rozlišení 2000 pixelů pro dlouhou stranu fotografie, nejlépe více než 4960 pixelů, fotografii doplnit krátkým textem). Odesláním příspěvku každý soutěžící souhlasí s přijetím soutěžních pravidel a podmínek. Vzhledem k tomu, že každý záznam bude zpracováván samostatně, je nutné pro každý příspěvek vyplnit samostatný online formulář pro podání.

Více informací o soutěži, včetně pravidel a informací o možných tématech, naleznete na stránkách fotosoutěže REDISCOVER Nature.

Vítěz každé ze tří soutěžních kategorií obdrží finanční ocenění ve výši 1 000 EUR. EEA udělí rovněž zvláštní Cenu pro mládež za nejlepší fotografii zaslanou mladým člověkem (narození mezi roky 1996–2002), kterou ocení 500 EUR. Na základě on-line hlasování o fotografiích, které postoupí do finále, bude udělena také Cena veřejnosti, která bude rovněž ohodnocena částkou 500 EUR. EEA oznámí vítěze všech kategorií 16. listopadu 2020.