Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství Evropské unie se prohloubil.

Ambiciózní cíl EU uvedený v „Lisabonské strategii 2000,“ že do roku 2010 předstihne v produktivitě USA, se nenaplnil.  Naopak, rozdíl mezi hodinovou produktivitou práce mezi EU a USA se výrazně prohloubil. Jestliže v roce 2000 byla americká ekonomika s „vyprodukovanými“ 36,1 eury za jednu odpracovanou hodinu o 29,4 % výkonnější než evropské hospodářství (27,9 eur), pak v roce 2009 činil rozdíl již 40,4 % (43,1 proti 30,7 eur). Tento skok však byl ve skutečnosti ještě výraznější, neboť při zhruba stejném inflačním přírůstku v Evropě i v USA dolar proti euru výrazně oslabil – jeho směnný kurz klesl přibližně o dvě pětiny (z 1,024 na 1,445 dolarů za euro).

Pro Evropu nepříznivý trend pokračoval zřejmě až do roku 2013. Za posledních pět let činil totiž v EU takto definovaný přírůstek produktivity pouhých 2,5 %, kdežto v USA produktivita rostla dokonce i v pokrizovém období.

Za loňský rok vyprodukovala ekonomika EU28 za jednu odpracovanou hodinu 32,1 eur. Náskok vyspělých zemí je stále patrný, neboť hodinová produktivita práce v eurozóně činila 37,3 eur. Nad evropským průměrem je dvanáct zemí, přičemž nejvyšší hodinovou produktivitu práce má s velkým odstupem Norsko (69,6 eur) následované Dánskem (53,4 eur) a Irskem (48,8 eur). Hodinovou produktivitu práce mezi 40 a 50 eury vykazují ještě Belgie, Nizozemsko, Francie, Švédsko a Německo.

Statistika&My, 10/2014