Stále více firem v Česku doplácí na zdražování energií. Rostoucí účty jsou rizikem pro mnoho podnikatelů, pro které mohou znamenat fatální nebezpečí. Kromě vládního zastropování cen energií pomáhá k nezbytným úsporám racionální přístup. Ještě lépe než svetry se pak v současnosti hodí technologické vychytávky, které společnostem zajistí efektivní řízení energetického managementu.

Vhodným pomocníkem pro firmy jsou dnes společnosti facility managementu, pro které je dohled na tok energií důležitou součástí jejich podnikání. Díky jejich know-how mohou ušetřit živnostníci i velké firmy. „Vnímáme aktuální požadavky klientů směřující k okamžitým řešením s cílem úspor na energiích. Zpravidla však pro takového opatření není dostatek dat a podkladů pro kvalifikované závěry. Za největší potenciál pro snížení spotřeby energií v budovách považujeme zejména správné nastavení provozu všech energeticky náročných technologií, pravidelné vyhodnocování spotřeby a následné řešení možné optimalizace, ale také případné využití moderních IoT technologií a technologií z obnovitelných zdrojů,” říká ředitel OKIN FACILITY CZ Jaroslav Vaněk.

I když se díky energetickému managementu dají ušetřit významné finanční prostředky, je nutné mít reálná očekávání. „Představa, že přijde Chuck Norris a od zítra klient ušetří 50 % nákladů na energie, není příliš reálná. Posloupnost měřit – analyzovat – optimalizovat má svou logiku, kterou zatím neumíme zkrátit. Co měříme, můžeme řídit. I když často nemáme okamžitá zázračná řešení, je prospěšné, aby klienti začali měřit. Čím dříve začnou, tím dříve budou v budoucnu šetřit. Naše řešení postavené na IoT a prostředí umožňující vizualizace a reporting měřených parametrů je připravené na využití v téměř jakémkoli prostředí ať výrobních, administrativních nebo síťových objektů,” uvádí J. Vaněk.

Úspory přijdou vhod zejména průmyslovým společnostem, nicméně mají přínos téměř pro všechny byznysové hráče. „Největší příležitost k úsporám v oblasti energií spatřujeme zejména v průmyslovém sektoru nebo v odvětvích, která se neobejdou bez energeticky náročných výrobních technologií. Jedná se např. o ocelárny, sklárny či strojírenský a chemický průmysl obecně. Nelze opomenout ani menší a střední výrobní závody, rozrůstající se logistické parky i větší administrativní budovy,” podotýká Jaroslav Vaněk.

Úspory mohou být díky energetickému managementu poměrně jednoduché. „U jedné firmy vyrábějící součástky jsme pomohli s optimalizací chodu výroby, a tak ušetřila na energiích. Nainstalovali jsme čidla, která zjistila, že přes noc běží kompresory, když se nic nevyrábí. Vedení o tom nevědělo. Nechtěný noční chod zrušilo, a tak díky nám ušetřilo stovky tisíc korun,” zdůrazňuje ředitel OKIN FACILITY Václav Trávník.

Za úsporami energií stojí sofistikovaný přístup, který se procesně skládá z několika fází. „Nejdříve se vždy zaměříme na analýzu celkového rozsahu energetického procesu dané společnosti a revizi energeticky náročných technologií. Pak následují analýzy jejich dodavatelů energií, výstupů z realizovaných energetických projektů a následně přijatých opatření. Na základě této hlubší analýzy dodáme konkrétnímu klientovi na míru šitý návrh optimalizace,” přibližuje Vaněk.

Význam energetického managementu narůstá

Trend energetických úspor jde ruku v ruce se snahou českých společností o ekologičtější vnímání provozu. „Mnoho našich zákazníků se ptá, zda umíme řešit ESG. Pro nás je to doslova DNA naší činnosti. U starších provozů není nutné o potřebě snížení energií dlouze diskutovat, ale i nové moderní budovy mají prostor pro optimalizaci procesů a energetické úspory,” míní V. Trávník.

K inovativním náhledům na energie výrazně přispívá i strojové učení. „Machine learning skýtá mnoho budoucích příležitostí a výzev. Konkrétním příkladem může být nabídka instalace různých bezdrátových typů senzorů pro dálkové řízení kvality výrobního či pracovního prostředí, monitoring spotřeby různých energetických médií a v neposlední řadě profesionální software zobrazující dashboard i detailní analýzu výstupů ze sledovaných dat,” uzavírá Vaněk s tím, že v OKIN FACILITY CZ díky důrazu na využití moderních technologií takové postupy ovládají.