V průběhu loňské stavební sezóny došlo podle údajů skupiny GasNet k 502 případům narušení plynárenských zařízení. Za více než 81 % z nich stály neodborně prováděné stavební práce, které každoročně vyjdou na miliony korun. Největší český distributor plynu GasNet proto upozorňuje stavební firmy, aby si před započetím zemních prací nechaly polohu plynárenských zařízení na staveništi vytyčit.

V důsledku narušení plynárenských zařízení bylo vloni dočasně odstaveno od dodávek plynu 4 003 zákazníků. Nejčastějším důvodem se staly neodborně prováděné stavební a zemní práce, týkalo se jich hned 409 z celkových 502 případů. Jen za první čtvrtletí letošního roku, kdy začala stavební sezóna, zaznamenali plynaři z GasNetu již dalších 60 případů narušení sítě.

„Nejčastěji stojí za narušením našich plynovodů neodborné stavební práce. K narušení plynovodů nebo plynovodních přípojek dochází například lžící rypadla, ale i obyčejným krumpáčem. Ročně takto vznikají škody v řádu milionů, které po viníkovi pochopitelně vymáháme,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Příkladem může být nedávný incident u českých Veltrus, kde stavbaři při frézování vozovky narazili na plynovod, který poškodili. Uniklý plyn vzplanul a na místě musela zasahovat plynárenská pohotovost společně s hasiči. V moravských Olbramicích nedaleko Litovle zase při výkopových pracích došlo k poškození středotlakého plynovodu. Bez plynu se dočasně ocitla skoro polovina obce.

Bez stanoviska v rozporu se zákonem

Ve většině případů přitom šlo škodám předejít vytyčením sítí, během kterého distributor přímo na staveništi vyznačí polohu plynárenského zařízení. To GasNet jako provozovatel distribuční soustavy poskytuje zcela bezplatně.

„Povinnost zajištění souhlasu distributora s provedením stavební činnosti přímo vyplývá z energetického zákona. Na základě obdrženého stanoviska si může stavebník objednat vytyčení plynárenských sítí. Nedodržení tohoto postupu je porušením platné legislativy. Bez přesného určení polohy plynovodu by neměly být stavební činnosti vůbec zahájeny,“ upozorňuje Petr Koutný.

Opomenutím vytyčení stavebníci kromě nebezpečí úrazu riskují i řadu dalších nepříjemných následků. Narušení s sebou nese náklady za uniklý plyn a opravu potrubí včetně práce plynařů, které distributor po viníkovi vymáhá. Vážné případy se navíc předávají na Energetický regulační úřad, který podle závažnosti havárie rozhoduje o výši udělené pokuty.

O vytyčení je možné zdarma požádat i online

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Zde je možné po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska najít informaci o poloze plynovodů a získat souhlas se stavební činností. Jednoduše si tak lze objednat vytyčení a následnou kontrolu stavby, tedy všechny potřebné úkony pro bezpečné provedení prací. Vydání stanoviska a vytyčení plynovodů provádí GasNet zdarma.

„Samotné vytyčení není nikterak složitý proces. Přímo na stavbě technik GasNetu s pomocí detektoru vysleduje přesnou polohu plynovodů a plynovodní přípojky. Jejich trasu pak zakreslí reflexní barvou přímo na zem, aby stavebníci jasně věděli, kde vede a kde je třeba případné výkopy provádět s maximální opatrností,“ popisuje Petr Koutný.

Po ukončení stavebních prací na místě plynaři opět zkontrolují těsnost potrubí. Konečné zasypání obnaženého potrubí se řídí přesným technologickým postupem, který musí stavbaři rovněž dodržet.

Celým procesem od žádosti po objednávku vytyčení provede stavebníky také specializovaný web gasnet.cz/vytyceni.