Alternativní zdroje energie představují pro elektrizační soustavu oříšek. Jejich výkon totiž v závislosti na hydrometeorologických podmínkách kolísá a klade tak na přenosovou soustavu České republiky zvýšené nároky. V roce 2010 činil podíl elektřiny vyrobené z alternativních zdrojů 7,5 %. I toto relativně nízké číslo představuje proti roku 2009 nárůst o 23,6 %.

Je patrné, že rozhodující podíl na výrobě elektřiny mají stále parní elektrárny (58,2 %) a jaderné elektrárny (32,6 %).

Solární energie

V roce 2010 dosáhl podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) instalovaný výkon solárních (fotovoltaických) elektráren 1953 MW, což je více, než kolik činí instalovaný výkon jaderné elektrárny Dukovany (1830 MW). V důsledku dotace výkupních cen se výroba slunečních elektráren v roce 2010 prudce zvýšila (o 593,4 %), přesto se na celkové výrobě podílela jen 0,7 %.

V našich podmínkách je využití solárních zdrojů velmi nízké (10-12 %) a nemohou proto velkou elektrárnu nahradit. Pokud by pokračovala rychlá výstavba fotovoltaik i nadále, bude muset být k zajištění plynulé dodávky vytvořena v elektrizační soustavě odpovídající rezervní kapacita.

Dostupnost solární energie v České republice je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a další. Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowatty běžného systému lze za rok získat v průměru 800 – 1100 kWh elektrické energie.

Vodní elektrárny

V roce 2010 se vodní elektrárny podílely na výrobě elektřiny 3,9 %, mají tedy v kategorii alternativních zdrojů největší podíl. Jejich výroba v důsledku příznivých povětrnostních podmínek vzrostla zhruba o 13 %. V roce 2010 vyrobily vodní elektrárny 3 380 GWh. Pro srovnání: solární elektrárny vyrobily v roce 2010 celkem 616 GWh. Přírodní poměry tady nejsou pro budování vodních energetických děl ideální. Naše toky nemají potřebný spád a ani dostatečné množství vody.

Alternativní zdroje pokračují v růstu i v roce 2011.

V průběhu ledna 2011 vzrostl počet fotovoltaických elektráren o 33 a roste i nadále. Meziročně se tak výroba navýšila o 457,1 %. Výrazný růst výroby si v lednu připsaly také větrné elektrárny (o 142,4 %) a vodní elektrárny (o 19,9 %).

Podíl elektřiny vyrobené z alternativních zdrojů vzrostl v roce 2010 téměř o pětinu.

Zdroje, jako jsou voda, vítr nebo slunce, lze pro výrobu elektřiny sice využít, v podmínkách České republiky má ale nejvyšší využití uhlí a jádro.

Statistika&My, 4/2011