Častým tématem poslední doby jsou ekologické stavby, které jsou stále více populární mezi klienty stavebních firem. Téměř dvě třetiny stavebních firem uvádí, že ekologické stavby jsou součástí jejích zakázek (62 procent), a to zhruba v objemu více jak čtvrtiny všech jejich zakázek (27 procent). Stavět ekologické stavby plánuje v budoucnu také téměř desetina dotázaných společností (6 procent), pouze třetina tyto stavby zatím nerealizuje, ani neplánuje (32 procent).

Ekologické stavby realizují více velké společnosti, kde se jedná až o tři čtvrtiny dotázaných (74 procent), a ekologické stavby tvoří 23 procent objemu všech jejich zakázek. Pouze polovina malých společností takové zakázky realizuje (53 procent), ale u těch, které je realizují, tyto zakázky tvoří téměř třetinu objemu všech prací (30 procent). Zajímavé je, že žádný z dotázaných ředitelů velkých stavebních společností, které v současné chvíli ekologicky nestaví, toto ani do budoucna neplánuje (0 procent). Oproti tomu desetina malých společností se do těchto druhů zacházek v budoucnu chystá (10 procent).

Za posledních 12 měsíců firmy nejvíce realizovaly nízkoenergetické stavby (71 procent), poté zelené fasády a střechy (46 procent), popř. pasivní nebo nulové domy (24 respektive 6 procent). Jak se ekologie ve stavbách projevuje přiblížil Tomáš Bělina, předseda představenstva Trigema Building: „Při stavbě bytových domů používáme v souladu s udržitelným rozvojem přírodní materiály. Nechybí ani tzv. zelené střechy nebo i systém udržování teploty vody HWAT, který nahrazuje klasické cirkulační rozvody. Rezidenční projekty Chytrého bydlení, které stavíme, jsou v energetické třídě B. Ekologické a energetické standardy platí také pro další naše činnosti. Ať je tomu již například u rekonstrukcí nebo zateplení. Důraz na ekologické aspekty našich stavebních projektů uplatňujeme dlouhodobě. A vyplácí se to.“

Výběr kvalitního subdodavatele nejen pro ekologické stavby je pro stavební firmy jednou z klíčových oblastí. Polovině firem se nejsložitěji daří zajistit zedníka, obkladače a tesaře (55 respektive 54 respektive 52 procent). Dále se jedná zámečníka a strojníka (42 respektive 38 procent). Nejsnáze firmy najímají Izolatéra a elektrikáře (25 respektive 27 procent). V průměru musí zajistit firmy subdodavatelské profese 52 dopředu.

Při výběru subdodavatele je pro firmy nejvíce důležitá osobní zkušenost (9,0 bodu z 10), dále také kvalita odvedené práce a dlouhodobá spolupráce s danou firmou (shodně 8,8 bodu z 10). Až na čtvrtém místě je pro stavební firmy rozhodující cena a dále rychlost práce (7,7 respektive 7,3 bodu z 10) a reference (7,0 bodu z 10).

Stavební veletrh vnímají stavební firmy jako networkingovou akci, kde se mohou setkat se svými kolegy, ale i s novinkami v oboru. Veletrhy jsou zároveň místem, kde se mohou setkat s dodavateli, subdodavateli, ale i s trendy, které mohou do své činnosti zapojit. Jako vystavovatelé se však účastní veletrhů pouze pětina firem (17 procent), tři čtvrtiny se zatím veletrhů jako vystavovatel neúčastnily a neplánují se účastnit příště (77 procent) a zbylých 6 procent si plánuje zkušenost s vystavováním udělat při příští příležitosti. Nejvíce populární je mezi firmami veletrh FOR ARCH (25 procent) a Stavební veletrh Brno (22 procent). Méně navštěvují veletrh Stavitel a STAVOTECH (shodně 4 procenta), desetina volí zcela jiné akce (13 procent), nejvíce hovořili o Mezinárodním veletrhu stavebních strojů Bauma. Téměř polovina firem hodnotí veletrhy jako částečně přínosné (46 procent), čtvrtina jako nepřínosné a pro stejnou část dotázaných firem je veletrh zcela přínosný (shodně 27 procent). Tomáš Bělina, předseda představenstva Trigema Building, k významu veletrhů pro stavební firmy dodává: V době masivního rozvoje internetu se veletrhy stávají především vhodnou formou networkingu s těmi, s nimiž se chcete potkat osobně.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2019 bude zveřejněna na: www.ceec.eu