Termín letošní konference Dny teplárenství a energetiky 2023 se blíží. Témata bezprostředně navazující na současnou situaci v teplárenství již nabývají ostrých kontur. Na co se tedy mohou účastníci těšit?

Dvoudenní konference bude opět rozdělena do jednotlivých panelů s oborově blízkými tématy. Celkem návštěvníky čeká více než 50 přednášek prezentovaných odborníky a zástupci ministerstev, státní správy, oborových svazů i jednotlivých firem. Středeční večer bude již tradičně patřit společenskému setkání v Pevnosti poznání, která je součástí areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Při jeho zahájení budou slavnostně vyhlášeny nejlepší teplárenské projekty roku 2022.

Transformace teplárenství

Na obor teplárenství bezprostředně působí několik zásadních faktorů. Jde především o tlak na dekarbonizaci a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. K této evropské iniciativě se významně přidala i válka na Ukrajině. S ní jsou spojeny turbulentní pohyby cen energetických surovin a energií. Všechny tyto vlivy generují oboru obrovské náklady a ve spojení se stále stoupající cenou povolenky je nutné na ně urychleně reagovat. Jakou může teplárenství čekat budoucnost, o tom bude hovořit předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Na jednání je pozván také ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, ministr životního prostředí Petr Hladík a další významní představitelé státní správy, aby se k budoucnosti teplárenství a připravované legislativě vyjádřili z pohledu svých resortů.

Nejskloňovanějším tématem posledních let je transformace. Týká se celého oboru a jednotlivé zdroje se nacházejí na různých stupních cesty k omezení uhlíku. Konference v bloku s názvem Transformace teplárenství ukáže příklady dobré praxe z České republiky, například využití multipalivového kotle v Přerově, ale i projekty ze zahraničí. Představí rovněž technologie, které jsou s transformací bezprostředně spojené – například dánský projekt náhrady klasické uhelné teplárny velkým tepelným čerpadlem. Odborníci z Ústavu jaderného výzkumu Řež budou zase hovořit o vývoji malého modulárního reaktoru CR-100.

Jak vyrábět efektivně

V bloku Technika a technologie v teplárenství budou moci posluchači v jednom ze sálů vidět prezentace technologií v tepelné energetice podle požadavků trhu. Seznámí se rovněž s novou praxí výměny potrubí a rekonstrukce obecní kotelny na dřevní štěpku nebo třeba s výhodami použití flexibilního plastového potrubí či ocelového potrubí s difuzní bariérou. Na příkladech českých tepláren se také mohou přesvědčit, v čem konkrétně jim může pomoci moderní řídicí systém.

Rozvoj komunitní energetiky v posledních letech zažívá boom. Blok věnovaný tomuto tématu představí pohledy na problematiku Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu měst a obcí ČR a dalších.

Příštích několik let rozhodne o tom, jak bude teplárenství vypadat v následujících dvou desetiletích. I když se už několikrát zdálo, že jsme na cestě ke stabilizaci trhu, legislativy, technologií i dalších oblastí, stále přicházejí nové podněty, které k tomu nepřispívají. Po roce války snad konference odhalí, zda se blížíme k uklidnění na trzích energetických komodit, nebo nás čekají ještě další turbulence.

Už brzy v Olomouci

Dvoudenní mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky 2023 se bude konat 26. a 27. dubna v Olomouci. Pravidelně představuje novinky, inovace a témata, která významně ovlivňují současný trh s teplem, energiemi i odpadovým hospodářstvím.

Teplárenské sdružení ČR jako pořadatel akce vybralo pro aktuální ročník sedm hlavních témat: strategický vývoj teplárenství v následujícím období, dopady energetické krize, transformace teplárenství, komunitní energetika, technika a technologie v teplárenství, odpady a jejich energetické využití a ekonomika a legislativa v teplárenství. Konferenci tradičně organizuje společnost Exponex. Každoročně se této akce účastní přes 1 100 návštěvníků a hostů z České republiky a ze zahraničí. Více informací na: www.dnytepen.cz.