Češi mají ve svých rukou osud městské zeleně. Díky nové webové aplikaci Zalejme.cz mohou snadno pomoci se zaléváním stromů a tím významně přispět k jejich záchraně před usycháním. Unikátní interaktivní mapu, která zobrazuje aktuální stav závlahy u více než stovky tisíc stromů v České republice, vytvořila iniciativa Zalej mě ve spolupráci s předním vývojářským studiem Applifting. Uživatelům umožňuje zadat množství vody, kterým svůj oblíbený strom zavlažili, k výpočtu potřebného množství využívá složitého algoritmu i meteorologických dat o pravidelných srážkách. Od svého vzniku v roce 2019 již pomohla inspirovat tisíce lidí, aby zalévali stromy téměř čistou vodou z domácnosti, která by jinak přišla vniveč.

„Během suchých období je potřeba stromy zalévat, jinak jim hrozí, že i během pouhých několika týdnů mohou uschnout. Správci veřejné zeleně ale nemají dostatečné kapacity ani dost vody na to, aby se o vše postarali. Přitom denně spotřebujeme desítky litrů použitelné vody, která zbytečně odteče do kanálu. Například voda zbylá po mytí ovoce a zeleniny, vychladlá voda po vaření, odtočená voda z kohoutku či sprchy při čekání na teplou nebo zbytky nedopité vody a čaje,“ vysvětluje Michal Polanský, spoluzakladatel internetové platformy Zalejme.cz. Ta učí Čechy komunitnímu zalévání městských stromů a tím jejich zachraňování před uschnutím. Podle Polanského dokáže denně menší domácnost nasbírat 30 litrů vody bez mýdla, saponátů, tuku či soli k opětovnému využití. To může být za sezónu až 4 500 litrů na jedinou domácnost, což snadno postačí pro několik menších stromů.

Záměrem iniciativy Zalej mě je uživatele motivovat k pravidelnému zalévání, obzvláště stromů s urgentní potřebou vody. Vytvořila k tomu interaktivní online mapu Česka, na níž zájemci najdou detailní informace o stromech a stavu jejich aktuálního zalití. „Přibližováním a oddalováním mapy lze přepínat mezi různými úrovněmi pohledu na stromy, a to od celých měst přes čtvrti až po jednotlivé stromy. Každý jeden strom je pak barevně označen podle toho, jak je aktuálně zavlažený. Uživatel tak ihned pozná, který strom má nedostatek vody, a sám zde může vložit informaci o tom, jakým množstvím ho zalil,“ vysvětluje Polanský.

Aplikace pro dobrou věc

K identifikaci stromů, které vyžadují zalití, slouží postupně se zdokonalující algoritmus. Ten už nyní bere v potaz několik faktorů, například velikost stromu, historické srážky v jeho oblasti, vlhkost vzduchu, teplotu a další. „S postupně větším množstvím dat a spoluprací se specialisty bychom chtěli tento výpočet nadále zlepšovat. V pozadí se děje hned několik pravidelných aktivit. Každých 25 minut přepočítáváme potřebu vody pro jednotlivé stromy a každý den získáváme a ukládáme nové informace o spadlých srážkách,“ prozrazuje Michal Polanský. Na vzniku komplexní aplikace přitom Zalej mě spolupracuje s předním českým vývojářským studiem Applifting, jeho pracovníci se na vývoji podílí v rámci dobrovolnické činnosti. V rámci interního projektu Spirit of Applifting totiž firma stanovila dotaci 160 hodin měsíčně, které mohou applifteři čerpat v rámci pracovní doby na vlastní projekty či dobrovolnickou činnost a získat za ně svoji standardní hodinovou mzdu.

Hlavní výzvou bylo vymyslet technické řešení, které by umožňovalo požadovanou funkcionalitu a současně nebylo finančně příliš náročné vzhledem k neziskovému statusu celého projektu,“ říká Lukáš Knápek z vývojářského studia Applifting. Oříškem se ukázalo být také samotné zobrazení stromů, kterých aktuálně mapa obsahuje přes sto tisíc. Obvykle by vývojáři pro zobrazování velkého množství dat na stránce využili službu, která zahrnuje všechny informace o stromech do jednotlivých dlaždic mapy. Ty by se pak uživateli stáhly v celku při načtení aplikace v jeho internetovém prohlížeči.

Aplikace ale měla požadavek navíc, a totiž možnost několikrát denně měnit informace i barvy u jednotlivých stromů v závislosti na nově vypočtené potřebě vody. Tím by se uživatelům při každé návštěvě aplikace zdlouhavě stahovalo velké množství dat. Místo toho jsme vyvinuli řešení, kde se uživateli stáhne jen samotná mapa a minimalistický seznam všech stromů. Detailní data o stromech se pak vykreslují až při větším detailu mapy ve specifické oblasti, kde jsou již vidět jednotlivé stromy. Tímto jsme docílili solidního výkonu a minimálních nutných investic,“ vysvětluje Lukáš Knápek. Aktuálně jsou na mapě dostupné stromy z Českých Budějovic, Litomyšle, Tišnova a Brna. Do aplikace by co nevidět měla přibýt města Kuřim, Břeclav, Frýdek-Místek, Němčice nad Hanou a několik dalších měst i obcí, které by se rády k iniciativě přidaly.