Pandemie nám ukázala, jak zranitelný je náš globálně propojený svět, a zároveň nám naznačila příležitosti a potřebu nových technologií. Robotizace zvyšuje kvalitu výrobních procesů a snižuje náklady. Automatizovaný digitalizovaný závod je spolehlivý, efektivní a více odolný vůči pandemii ve všech průmyslových odvětvích. Jako lídr v zavádění robotizace Průmyslu 4.0 přispívá společnost KUKA významně k této proměně směřující k inteligentní výrobě s využitím robotů. Jindřicha Vaňouse, Country Managera CZ&SK, jsme se proto zeptali:

Jste připraveni na výzvy, které před průmyslem v současnosti stojí?

Jsme připraveni na široké nasazení robotů v různých oblastech průmyslu. V našem portfoliu nabízíme standardní roboty s nosnostmi od 2 kg do 1300 kg s dosahy ramen až 4 m. Kromě standardních robotů máme řešení i v oblasti vysoce senzitivních robotů pro spolupráci robota s člověkem, a to jsme schopni rozšířit pracovní prostor robota vlastními lineárními pojezdy. Naší odpovědí na stále vyšší flexibilitu výroby jsou nové inteligentní autonomní platformy, které ji umožní zvýšit v dosud nepředstavitelném měřítku.

Co považujete za konkurenční výhodu robotů nesoucích označení KUKA?

Výhodou naší nabídky pro uživatele je vysoká flexibilita, standardizace, snadné nasazení, široké portfolio, podpora kolaborativních a mobilních aplikací a řada dalších kladů. Podstatná je také skutečnost, že prostřednictvím našich TechCenter a aplikačních programátorů dokážeme modifikovat řešení tak, aby v maximální míře odpovídala potřebám zákazníků a byla rychle a bezproblémově uvedena do provozu. Naším cílem je dosáhnout ideálního spojení mezi moderními informačními technologiemi a stávající výrobní infrastrukturou.

Budoucností průmyslové výroby je digitalizace a robotizace. Jak konkrétně?

Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu. Internet věcí se stále ve větší míře stává nedílnou součástí průmyslové výroby. Již dnes dokáže téměř každý elektronický přístroj komunikovat po internetu. Naše průmyslové roboty jsou standardně vybaveny sběrnicí Ethernet, lze je tak snadno připojit k internetové síti a naše nové roboty nabízí standardně propojení i do 5G sítí. Digitálně propojené procesy s využitím robotů umožní vyrábět výrobky flexibilněji, s menší energetickou náročností, vyšší mírou šetření přírodních zdrojů a také autonomně. A to vše za příznivou cenu.

A pokud jde o nasazení robotů?

Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet a informační technologie., jako jsou úbytek přírodních zdrojů, vysoké požadavky na flexibilitu výroby a demografický vývoj společnosti v průmyslových zemích. V České republice je zejména automobilový průmysl na vysokém stupni robotizace. Roboty jsou ale čím dál tím více nasazovány i v jiných odvětvích jako například v potravinářském průmyslu, logistice, slévarenství a ostatně již v úvodu zmíněná pandemie covid-19 ukázala, že i ve zdravotnictví je zajímavý potenciál pro robotické aplikace.

Bez nadsázky je možné říci, že společnost KUKA spoluvytváří směr, jímž se bude robotizace ubírat. Na co se především zaměřují výzkum a inovace v oboru?

Vývoj cílí k tomu, že roboty jsou stále rychlejší, přesnější, s menší spotřebou energie, snadno připojitelné k navazujícím perifériím. Velký důraz je kladen na snadné uvedení do provozu a tomu pomáhá i možnost velmi reálné simulace s využitím virtuální reality a digitálních dvojčat. Díky tomu je uvedení do provozu snadnější a bezproblémové.

V souvislosti s předcházející otázkou bych se zeptal, jak mohou společnosti těžit z fúze umělé inteligence a IIoT nebo takzvané AIoT: Artificial Intelligence of Things?

Toto bylo jedno z témat, kterému se společnost KUKA věnovala na Hannover Messe. Prediktivní údržba, nejznámější případ použití pro aplikaci AI a IIoT v průmyslu, již nestačí. Díky prediktivní údržbě mohou společnosti dosáhnout lepší dostupnosti jednoho stroje. To, co je skutečně zapotřebí, je životaschopná strategie pro vytváření automatizačních celků. Aby toho bylo dosaženo, musí všichni, kdo jsou do tohoto procesu automatizace zapojeni, plně spolupracovat a jednotlivé procesy musí být vzájemně propojeny. Vhodným přístupem je kombinace AI a IIoT do AIoT.

Pandemie vyvolala hlad po řadě výrobků. Nejmarkantněji to v Česku vidíme na nedostatku čipů pro automobilový průmysl. Přitom, pokud se nemýlím, jste vydali přibližně před dvěma roky tiskovou zprávu o uplatnění vašich robotů při jejich výrobě. Jednoznačně se ukazuje, že robotizace je řešením pro mnoho výrobců. 

V České republice zvyšuje dlouhodobě nízká nezaměstnanost požadavky na vyšší stupeň robotizace výroby. Řada výrobních závodů, pokud chtějí obstát v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Řešení existuje, je jím již zmíněná průmyslová automatizace s využitím robotů. Jedná se investici do budoucnosti, která se rozhodně vyplatí. Fakta: výkon robota je mnohonásobně vyšší než člověka, může pracovat nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu výroby s minimálními nároky na údržbu.

Patříte mezi tradiční vystavovatele na MSV v Brně. Čím jste letos překvapili návštěvníky vašeho stánku?

V našem stánku (č. 29 v Pavilonu P) jsme naživo představili naše nové roboty pro zpracovatelský průmysl, zejména pro potravinářský a farmaceutický sektor. Robot KR DELTA, který je kompaktní, s minimálními požadavky na údržbu a s možností nasazení v čistém prostředí, robot KR SCARA je rychlý a vysoce efektivní, vyznačuje se maximální účinností a hospodárností.