V Hranicích na Přerovsku budou dýchat čistší vzduch. Dodavatel tepla pro zdejší průmyslový areál – společnost UCED Hranice s.r.o. – dokončil rekonstrukci tepelného hospodářství. Jeho výsledkem bude vedle energetických úspor i výrazné snížení emisí. Palivem nebude hnědé uhlí, ale k životnímu prostředí šetrnější zemní plyn. Stavbu v hodnotě více jak 50 milionů korun realizovala společnost UCED Energy, s. r. o.

„V uplynulých měsících jsme zrekonstruovali celé tepelné hospodářství výrobního areálu vyjma rozvodů primární topné vody, které budeme postupně opravovat v následujících letech. Proto jsme na zmiňovaných rozvodech provedli jen opravdu nutné opravy a hydraulické vyvážení soustavy,“ uvádí Karel Zuska, manažer úseku výstavby ze společnosti UCED Energy, s. r. o. a pokračuje: „Zásadní změnou je palivo. Z hnědého uhlí jsme přešli na zemní plyn. I když se také řadí k fosilním palivům, v porovnání s ostatními má lepší klimatickou bilanci. Při spalování plynu se uvolňuje o 35 % méně CO2 než u hnědého uhlí.“. V průmyslovém areálu v Hranicích docílí díky přechodu na zemní plyn ke snížení emisí CO2 o hodnotu přesahující 2 300 tun za rok.

Velkou výhodou také je, že nová plynová kotelna s automatickým provozem vyžaduje pouze občasnou obsluhu, což minimalizuje provozní náklady. „Největší přínosy rekonstrukce jsou ekologičtější vytápění, eliminace ztrát na výrobě a distribuci teplé užitkové vody a moderní zdroj splňující současné potřeby a standardy,“ shrnuje Karel Zuska.

Šetrnější energie budou průmyslové podniky odebírat už v nadcházející topné sezóně. Ekologičtější tak budou i jejich výrobky, konkrétně systémy pro skladování a logistiku firmy SSI Schäfer, čerpadla z dílny SIGMA PUMPY HRANICE i zkušebny pro testování vozidel a motocyklů AVL Moravia.

Stavbu realizovalo konsorcium společností Advance Energo a.s. a Special Service International Energy, a.s. Investice pokračuje instalací dvou kusů kogeneračních jednotek.