Odkud pochází naše energie? Jak jsme závislí na dovozu energie? Jaký druh energie v EU spotřebováváme a kolik to stojí? Jsme efektivní ve spotřebě energie? Kolik skleníkových plynů v EU emitujeme? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších lze nalézt v aktualizovaném vydání digitální publikace Eurostatu 2020, která představuje energii v EU formou energetických statistik https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/.

Tato digitální publikace představuje uživatelsky přívětivé informace o energetickém sektoru a obsahuje krátké texty, dynamické infografiky, animace, grafy a fotografie. Zkušenější uživatelé mohou použít Sankey diagramy nebo vizualizační nástroj o cenách energie pro další informace.

Zdroj: Eurostat