Publikace „Svět, který chceme – Česká stopa ve světě“ je určena všem, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj. Informuje o Cílech udržitelného rozvoje (známých pod anglickou zkratkou SDGs) a tzv. Agendě 2030, což je program rozvoje světa do roku 2030, na němž se shodly v roce 2015 všechny členské státy OSN. Dozvíte se, jak se po pěti letech daří tento program naplňovat a dále na konkrétních ekonomických, rozvojových a humanitárních příbězích uvidíte, jak k plnění Cílů přispívá Česká republika.

Mezi úspěšné příklady patří projekt české firmy DOT Glasses. Díky levným univerzálním dioptrickým brýlím zlepšuje zrak tisíců nejchudších lidí v Indii, Bangladéši, Etiopii a Keni. Plní tím cíl 3 – Zdraví a kvalitní život. Zároveň prošlapává cestu pro další české firmy, neboť vyvinul unikátní logistický model, díky němuž lze proniknout i do nejodlehlejších částí světa. Dále pak česko-libanonská mobilní klinika, která vznikla jako tzv. malý lokální projekt Velvyslanectví České republiky v Libanonu, brázdí libanonský venkov a testuje na COVID-19. Informace o pohybu kliniky se pravidelně objevují v libanonských médiích. Mobilní klinika tak nejen pomáhá bojovat s pandemií, ale také upevňuje vynikající pověst českého zdravotnictví v regionu.

Česká republika je v udržitelném rozvoji premiantem. Celosvětový žebříček pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDG Index, který hodnotil 166 zemí světa, nám v roce 2020 přisoudil 8. místo. Díky tomuto vynikajícímu hodnocení jsme v otázkách udržitelného rozvoje vyhledávaným a důvěryhodným partnerem.

Publikaci „Svět, který chceme – Česká stopa ve světě“ vydává Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Charita Česká republika, Informačním centrem OSN v Praze, Asociací společenské odpovědnosti a Českou rozvojovou agenturou. Publikaci si můžete stáhnout na webu MZV. Tištěná verze bude k dispozici v roce 2021. (30.12.2020)