Nová stálá expozice Lesů ČR “Lesy pro budoucnost“ se otevřela na počátku května v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné.

„Expozici dělíme na dvě části, které se doplňují. V první stálé představujeme naše programy související se založením i ochranou nově vysazených lesů. Druhá část dává příležitost aktuálním tématům, jako je teď například jihomoravská oblast Soutoku. Chceme, aby lidé rozuměli současné proměně naší krajiny a věděli, co všechno děláme pro to, aby byla její obnova úspěšná,“ řekl Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR.

Ve stálé části expozice státní podnik Lesy ČR představuje své programy, které směřují k obnově lesa stiženého mnohaletou kůrovcovou kalamitou. Tyto aktivy se dají shrnout mottem Kalamita je příležitost. Jedná se mj. o programy Sázíme lesy nové generace nebo Lesy pro XXII. století. V programu Vracíme vodu lesu, který je s investičním plánem miliardy korun největším vodohospodářským v historii podniku, jsou obnovovány studánky či mokřady, staví se rybníky i hráze a potoky se vracejí do přirozených toků. Lesy ČR zde představují i program Vracíme koně lesu, který se zaměřuje na navrácení šetrného hospodaření v nepřístupném terénu. Program Vracíme sovy do lesa, podporuje hnízdění dravců – přirozených škůdců přemnožených hlodavců, kteří likvidují kořínky nově vysazených sazenic.  Jaké budou lesy nové generace, které vyrostou za desítky let Vám umožní prohlídka prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu.

Veřejnost se tak dozví o lesích nové generace, které státní lesy vysazují na mýtinách po celé republice. „Připravili jsme atraktivní virtuální procházku šesti lokalitami, jak budou vypadat za dvacet, třicet let. Návštěvníci se mohou ponořit do lesní tůně, přejít lávku nebo přebrodit horský potok. Spolu s komentovanými prohlídkami procházky lesy budoucnosti spustíme hned, jak to opatření dovolí,“ vysvětlil Martin Zajíček, vedoucí Odboru vnějších vztahů Lesů ČR.  Programem Soutok všem otevírají Lesy České republiky dialog s veřejností – odborníky i laiky o největším zachovalém komplexu lužních lesů v zemi na soutoku řek Moravy a Dyje. Soutok dvou největších moravských řek Moravy a Dyje je nejjižnějším bodem Moravy. Zároveň vytváří i Trojmezí, neboť se zde stýká Česká republika, Slovensko a Rakousko. Obora Soutok je největší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku. Severní hranici tvoří stará silnice spojující obě zmíněné obce, západní stranu ohraničuje řeka Dyje, východní pak vytváří řeka Morava. Na ploše 4 480 ha je chován jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké. Celoročně zde probíhají lesnické práce a myslivecká péče o zvěř. Výjimečné stromy se v této oblasti nacházejí v mimořádném množství. Na břehu hlubokého kanálu u cesty na Pohansko roste mohutný habr obecný s obvodem kmene 482 cm a celkovou výškou 15,5 m – pravděpodobně se jedná o nejmohutnější habr obecný v Evropě. Můžete obdivovat krásné staré duby a jasany, které pamatují ještě panování císaře Josefa II. Díky přírodní rozmanitosti si tuto oblast oblíbili přírodovědci a spolu s nimi i ti, kteří chtějí jih Moravy poznat třeba na kole nebo pěšky. Lesníci v tamějších luzích hospodaří a zájmy všech vnímají. „Dnešní lužní lesy na Soutoku jsou výsledkem více než třistaletého lesnického hospodaření. V něm pokračujeme, s respektem k přírodě a v souladu se zákony. Zároveň chápeme potřebu lidí našemu hospodaření rozumět. Proto o něm mluvíme, chceme diskutovat, vysvětlovat i naslouchat,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Návštěvníky čekají také například nejsledovanější videospoty Lesů ČR promítané na obřím prohnutém plátně s unikátní technologií sbíhajícího se obrazu ze dvou promítaček. „Vytváří dojem, jako by film člověka obklopoval jako stromy v lese,“ pokračoval Zajíček.
V expozici se také možná najdete na fotografiích mezi účastníky Dne za obnovu lesa z října 2019. Přišlo tehdy 31 tisíc lidí a připomínka téhle akce určitě každého, kdo se zúčastnil, potěší. „Berte to jako pozvánku na letošní ročník, který zase na podzim chystáme s vírou, že už bude pandemie za námi akce se podaří jako před dvěma lety,“ dodal generální ředitel Vojáček. Připravují se i „malé“ Dny za obnovu lesa, lesní brigády pro skupiny po deseti, dvaceti lidech, většinou rodinných příslušnících a přátelích.  Při nich dobrovolníci sázejí stromky, uklízejí klest či sbírají semena lesních stromů pro přípravu nových sazenic Termíny a místa konání podnik brzy zveřejní na www.klubnoveholesa.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci.

Jaromír a Věra Hamplovi, foto: Archiv NZM