ČEZ dlouhodobě snižuje spotřebu vody potřebné pro chlazení elektráren, úspěšný je i v hospodaření s pitnou vodou. Od roku 2001 poklesl odběr povrchové vody o 21 procent a pitné vody o 69 %.

Spotřeba pitné vody v provozech ČEZ poklesla meziročně o 97 660 kubíků na 448 060 m3. Povrchové vody spotřebovaly loni provozy ČEZ v České republice celkem 348 milionů kubíků. Meziročně jde o 12,5% pokles a úsporu více než 50 milionů kubíků. Za snížením je kombinace uplatňování úsporných opatření a snižování výroby v uhelných elektrárnách.

Napříč elektrárnami ČEZ dochází v posledních letech k úsporám milionů kubíků povrchové vody, mj. díky odstraňování nečistot rozpuštěných ve vodě použitím odsolovacích metod. Ekologický rozměr všech opatření spočívá v upřednostnění mechanického zachycování nečistot s výrazně nižší spotřebou chemikálií. Jedním z lídrů snižování spotřeby vody v ČEZ je Jaderná elektrárna Dukovany. Nové vestavby uvnitř chladicích věží lépe zachycují kapičky vody unášené proudícím vzduchem uvnitř věže, a účinně tak snižují odpar surové vody. Další dukovanskou „vychytávkou“ s ročním potenciálem úspor až 8 milionů kubíků surové vody získávané z dalešické nádrže je zařízení omezující vznik usazenin a nečistot v technologii.

ČEZ také znovu využívá vodu, která energetikům již jednou posloužila. Voda z chladicích cyklů opouštějící klasické elektrárny tak svou sílu ještě jednou poskytuje vodním turbínám například v Mělníce, Kořensku pod jadernou elektrárnou Temelín a také v Ledvicích, kde pohání unikátní odvalovací turbíny. Další typ pracující efektivně na nízkém vodním spádu, dvojice tzv. vírových vodních turbín, je nasazena na malé vodní elektrárně Želina.

Jestliže bychom 50 milionů kubíků ušetřené povrchové vodu využili například ve Vltavské kaskádě, jejíž elektrárny umí přeměnit každý 1 litr vody v 0,7 kWh bezemisní elektřiny, vyrobili bychom téměř 35 milionů kWh, a pokryli tak roční spotřebu více 10 tisíc českých domácností.

Pokud bychom ji využili k posílení potravinové soběstačnosti České republiky, mohli bychom

 • vypěstovat 174 558 tun brambor,
 • dodat na pulty prodejen 31 155 593 kilogramových bochníků chleba,
 • vyprodukovat 3 249 tun hovězího masa,
 • získat 49 115 hektolitrů mléka.

„Na nedostatek deště si za poslední dva roky nemůžeme stěžovat, ale dlouhodobě stále platí, že každý ušetřený litr vody je důležitý. Voda je klíčovou surovinou pro energetické provozy. Ani my nesmíme s vodou plýtvat, proto i nadále budeme pokračovat v hledání nových šetrných cest pro její hospodárné využití,“ říká k vývoji Kateřina Bohuslavová, ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ.

ČEZ věnuje hospodaření s vodou pozornost i v dalších oblastech svého působení. Za stejně důležité jako úspory pokládá i její udržení v krajině. Jedním z posledních příkladů je výstavba vsakovacích nádrží, které by měly pomoci k obnově hladiny spodních vod v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Inteligentní způsob řešení odvodu dešťové vody přispívající k udržení vláhy v krajině je součástí parkoviště budoucnosti zastřešeného oboustrannými fotovoltaickými panely a doplněného trojicí dobíjecích stanic pro elektromobily.

Věděli jste, že…

 • na získání jednoho kilogramu hovězího je zapotřebí 15 415 litrů vody
 • pro výrobu jednoho kilogramu chleba se celkem spotřebuje 1 608 litrů vody
 • k vypěstování jednoho kilogramu brambor je třeba 287 litrů vody
 • 1 litr mléka si vyžádá 1 020 litrů vody
 • …i vy si můžete spočítat svoji vodní stopu: https://www.watercalculator.org/
 • …i vy můžete spořit vodu, když…
  • nebudete mít puštěnou vodu při sprchování, čištění zubů nebo mytí rukou po celou dobu
  • si ventilem nastavíte nejteplejší vodu a nebudete odpouštět studenou
  • nebudete spouštět poloprázdné pračky a myčky a pořídíte si pákové baterie (jsou až o 40 % úspornější)
  • na zalévání, mytí auta, a dokonce i na praní či splachování WC budete využívat dešťovou vodu?