Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace představují zhruba 40 % energií spotřebovaných v kancelářských budovách. Náklady na tyto energie bývají často vysoké a v mnoha firmách dochází k jejich plýtvání.  Což má vliv nejen na uhlíkovou stopu, ale i na náklady firmy. A o to větší, při rostoucích cenách energií v posledních měsících. Níže najdete několik tipů, které mohou spotřebu a finanční zátěž snížit.

 1. Nechte si vypracovat energetický audit

Pokud chcete zjistit, jaké jsou vaše možnosti v úsporách za spotřebu energií, nechte si vypracovat energetický audit. Ten pomůže určit optimální opatření, která vám pomohou docílit maximálně efektivního řešení pro snížení energetické náročnosti, vynaložených finančních prostředků a dopadu těchto opatření na životní prostředí.

„Provedení profesionálního energetického auditu je klíčové pro optimalizaci spotřeby energie a nastavení opatření, která případnému plýtvání předchází. Výsledkem je komplexní studie, pomocí které zjistíte aktuální stav tepelně technických vlastností budov, účinnost energetických zdrojů, tepelné ztráty rozvodů nebo energetickou náročnost všech spotřebičů v rámci celého energetického hospodářství včetně osvětlení či výrobních technologií. Audit následně přinese doporučení v podobě modernějších řešení, většinou i s možnostmi využití alternativních zdrojů energií,“ popisuje Leoš Aldorf, generální ředitel společnosti SSI Energy.

 1. Nastavení energeticky efektivních postupů

Dodavatelé energií řeší obvykle během dne tzv. odběrové špičky, které probíhají v běžné pracovní době. To lze upravit změnou provozního režimu nebo času zahájení pracovní doby. Tento postup se dá využít například při provozování větších energetických zařízení, která mohou být spuštěna ve večerních, nočních či časných ranních hodinách, právě mimo tuto špičku.

 1. Eliminace „fantomové energie“

Fantomová energie je energie, kterou čerpají zařízení, která zůstávají zapojená, ale nepoužívají se. Pokud zařízení nepoužíváte, jednoduše je vypněte. Přes víkendy nebo svátky odpojte také všechny tiskárny, skenery, mikrovlnnou troubu, světla, klimatizace i automaty na kávu.

 1. Použití termostatů a regulace jednotlivých místností

Instalace programovatelného termostatu může ušetřit peníze a zvýšit efektivitu automatickým vypnutím topných a chladicích spotřebičů v době, kdy není nikdo na pracovišti. Programovatelné termostaty mohou ušetřit značné finanční částky. Současným trendem je dále regulace jednotlivých místností IRC (Individual Room Control), která zajišťuje optimální teplotní podmínky a komfort prostředí jednotlivých místností.

 1. Pravidelně měňte filtry ve vzduchotechnice

Někteří výrobci doporučují filtry měnit každý měsíc, zatímco jiní až každé tři měsíce. Klíčem je jejich pravidelná kontrola. Pokud vypadají filtry špinavě, bez ohledu na to, kolik měsíců jsou používané, vyměňte je. Znečištěný filtr snižuje proudění vzduchu a nutí systém k vyššímu výkonu, což vyžaduje více energie. Čisté filtry také chrání systémy tím, že zabraňují vnikání prachu a nečistot, což by mohlo ve výsledku vést k vysokým nákladům na údržbu.

 1. Mějte kontrolu nad svým vytápěním a chlazením

Pokud v zimě snížíte teplotu kanceláře o jeden stupeň a během léta nastavíte teplotu o jeden stupeň výše, můžete snížit spotřebu energie až o 10 %.  „Ve většině kancelářských prostor je z naší zkušenosti prostor pro ušetření. Minimálně je zajímavou informací pro provozovatele, že pokud například posune zajišťovanou teplotu ve vnitřních prostorech o jeden stupeň směrem k venkovní teplotě, ušetří nezanedbatelných 10 % z celkových nákladů na vytápění a chlazení,“ říká Leoš Aldorf
z SSI Energy.

 1. Energeticky šetrné kancelářské vybavení a hibernace

Než si koupíte nebo pronajmete kancelářskou techniku, prověřte energetickou náročnost těchto zařízení. Energeticky šetrná zařízení bývají obvykle cenově dražší, nicméně počáteční investice se z dlouhodobého hlediska výrazně vyplatí.

Používejte také funkce hibernace u počítačů a notebooků. Funkce hibernace umožňuje uložit stávající práci na počítači tak, jak je rozpracovaná a počítač zastavit s ještě nižší spotřebou, než kterou má takzvaná funkce uspání. V tomto režimu pak počítač či notebook neodebírá téměř žádnou energii a následující den je možné navázat zcela v místě, kde byla práce přerušena. Zajistěte, aby všichni zaměstnanci tyto funkce používali, a to vždy po pracovní době, před víkendy a svátky. Pokud se toto zejména velkým firmám s mnoha desítkami či stovkami spotřebičů podaří, úspory mohou být znatelné.

 1. Zamezte nadměrnému používání osvětlení

Jedná se o banální věc, ale prostory, které nejsou aktuálně využívané, jsou velmi často ponechávané s plným osvětlením, což je jedním z největších nešvarů na pracovištích. Vypínejte světla na chodbách, schodištích, v jídelně, na recepci, v zasedacích místnostech a ve všech prostorách, kde není v daný moment nutnost svítit. Pokuste se co nejvíce využít denní světlo. Efektivním řešením je inteligentní regulace osvětlení a nastavení energetického managementu v rámci centrálního řízení.

 1. Zvažte instalaci solárních panelů

Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj energie. Solární panely nejsou náročné na údržbu
a pomohou vám snížit měsíční náklady. Vzhledem k růstu energií v posledních měsících dává fotovoltaika nyní určitě smysl.  Pokud jste s instalací váhali nebo vám v minulosti ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní může snížit dokonce až na polovinu.

 1. Hybridní systémy

„Řešením jsou také sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jedná se o tzv. hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie.  Aktuálně se díky vývoji cen a vůbec dostupnosti daných komodit vyplatí určitě popřemýšlet o kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily,“ říká Leoš Aldorf z SSI Energy.

 1. Využijte prostředí okolo vaší firmy

Pokud vám patří pozemky v okolí vašich kanceláří, máte skvělou příležitost k vytvoření úspory energie pomocí energeticky efektivní úpravy terénu. Strategické pěstování stromů za účelem blokování větru nebo vybudování zelených střech a fasád k zajištění stínu a bariéry před teplem v horkých letních dnech může pomoci snížit náklady na vytápění a chlazení.

„Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %. Dalším přínosem je i estetická funkce, zlepšuje kvalitu prostředí a umožňuje vznik zón pro relaxaci,“ říká Leoš Aldorf z SSI Energy.

 1. Zapojte zaměstnance

Inspirujte zaměstnance k tomu, aby byli ve svém každodenním pracovním životě energeticky odpovědní. Vzdělávejte je v oblasti úspory energií na pracovišti a vyzvěte je, aby sami přišli s vlastními inovativními nápady na snížení nákladů na energie. To vám umožní vytvořit energeticky efektivní pracovní kulturu ve vaší společnosti. Dejte jim možnost pracovat z domova. Zaměstnanci to uvítají jako benefit a vy díky nižšímu počtu osob na pracovišti snížíte náklady na osvětlení, chlazení či vytápění.