Skupina Energy financial group (EFG) ve svých bioplynových stanicích každoročně může zpracovávat až 40 000 tun bioodpadu a gastroodpadu k výrobě zeleného plynu, elektrické a tepelné energie. Ten díky tomu nekončí na skládkách, kde by svým rozkladem vedl k produkci škodlivých emisí a devastaci životního prostředí. Podle skupiny EFG by v České republice přeměnou veškeré produkce bioodpadu na biometan bylo možné získat plyn na celý rok až pro 68 tisíc domácností.

Množství komunálního a obecně skládkovaného odpadu neustále stoupá. Podle průzkumů až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří odpady rostlinného a živočišného původu neboli gastroodpady. Ty je přitom možné ekologicky a efektivně recyklovat na biometan, zelený plyn využitelný v plnicích stanicích i distribuční plynárenské síti, stejně jako ten zemní.

Zásoby fosilního zemního plynu se ale oproti biometanu z odpadu jakožto obnovitelného zdroje energie postupně tenčí. Jeho získávání je navíc spojeno s produkcí emisí skleníkových plynů. Emisní faktor u běžného biometanu je dokonce až 4krát nižší než u fosilního zemního plynu a pětinový proti emisnímu faktoru benzínu nebo nafty.

Lidstvo vyprodukuje 105 miliard tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, přičemž jeho recyklováním v bioplynových stanicích by se snížily globální emise skleníkových plynů o 11 %. Jen v České republice vzniknou ročně až 2 miliony tun biologicky rozložitelného odpadu, z nichž by podle skupiny EFG bylo možné vyrobit cca 100 milionů m3 biometanu a ušetřit až 218 tisíc tun emisí CO2eq ročně. To představuje plyn pro 68 tisíc domácností na celý rok či palivo BioCNG pro 150 000 aut s nájezdem 10 000 km.

„Přestože v sobě mají bioodpady vysoký energetický potenciál, končí běžně nevyužité na skládkách, odkud pouze škodí životnímu prostředí. Považujeme proto za důležité pokračovat v rozvoji našich projektů, a posouvat tak českou energetiku směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.

Energy financial group ve svých stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS dokáže pro výrobu zelené energie každoročně zpracovat až 40 000 tun gastroodpadu. Kromě ekologické likvidace bioodpadu se zaměřuje i na jeho sběr. V roce 2021 zahájila v několika obcích na Šumpersku projekt „tridimgastro.cz“, díky němuž si třídění kuchyňského odpadu osvojili občané několika desítek českých měst a obcí, a to za pouhé dva roky od spuštění služby. Skupina EFG spolupracuje také s restauračními zařízeními, potravinářskými závody či markety. Odpad je následně namísto skládkování smysluplně využit pro výrobu biometanu, elektřiny a tepla, čímž se zároveň minimalizují jeho škodlivé dopady na životní prostředí. Svou síť bioplynových stanic EFG chce nadále rozšiřovat i do dalších krajů České republiky. V první polovině roku 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě.