V roce 2018 dosáhly podle vládní zprávy o životním prostředí ztráty vody v českých vodovodech kvůli haváriím a únikům 15,8 % z množství vyprodukované vody, o rok dříve to bylo 16,4 %. Od roku 2000, kdy průměrný podíl promarněné vody činil 25,2 %, se číslo výrazně snížilo. Například Pražské vodovody a kanalizace se za loňský rok chlubí historicky nejnižším číslem 12,5 %, přičemž ještě v roce 1996 to bylo 43 %.

Ke snížení ztrát přispěl pravidelný monitoring vodovodní sítě, včetně průběžného vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech. Ani pravidelné prověrky ale nezamezily haváriím, z nichž nejznámější v roce 2015 vyústila v otravu více než 4 000 lidí. Dostala se k nim voda kontaminovaná bakteriemi a viry.

Mezi deseti a dvaceti procenty ztrát se pohybuje i řada dalších větších českých vodárenských podniků. Mezi ty úspěšnější, s hodnotami atakujícími deset procent, jsou například Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, Brněnské vodárny a kanalizace či společnost Královéhradecká provozní. Z trubek se ale i tak v celém Česku předloni ztratilo 95 milionů kubíků vody zhruba za osm miliard korun.

Ze srovnání úniků vody s ostatními evropskými zeměmi Češi jako premianti nevycházejí. Například Paříž má podle publikace Water Maters evropského sdružení národních asociací v oboru vodovodů a kanalizací EurEau úniky jen kolem čtyř procent. Zlepšení přineslo měření v jednotlivých čtvrtích, instalace senzorů GSM pro lokalizaci úniků a aktivní opatření na jejich kontrolu. Jen čtyřprocentními úniky v celé zemi se chlubí i Izrael.

Získat srovnatelné údaje alespoň za evropské země však není snadné. Eurostat zaslal údaje za rok 2017 a předchozí roky jen z části zemí (data jsou poskytována dobrovolně), ty se ale netýkají procentního podílu, pouze uvádějí celkové ztráty vody při jejím transportu v milionech kubíků za rok.

Při zohlednění počtu obyvatel země si však lze určité srovnání udělat. Například osmkrát lidnatější Německo mělo už v roce 2010 celkové ztráty při transportu 474 milionů kubíků, což bylo jen pětkrát více než Česko v roce 2018 (95 milionů). Pětkrát menší Lotyšsko mělo v roce 2017 úniky 10,3 milionu metrů krychlových, což je skoro desetkrát menší suma než ta česká. Podobně jako Česko na tom bylo například Polsko s 320 miliony, hůře pak Srbsko s 236 miliony.

Český statistický úřad zveřejňuje statistiky o vodním hospodaření v Česku v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky. Aktuální informace jsou k dispozici pro rok 2019.