V roce 2019 utratily domácnosti v EU více než 1 700 miliard EUR (což odpovídá 12,3 % HDP EU) na „bydlení, vodu, elektřinu, plyn a jiná paliva“.

To představuje téměř čtvrtinu (23,5 %) jejich celkových výdajů na spotřebu a je zdaleka největší položkou výdajů domácností v EU před „dopravou“ (13,1%), „potravinami a nealkoholickými nápoji“ (13,0 %), „restauracemi a hotely “a také„ Rekreace a kultura “(oba 8,7 %).

Finsko a Slovensko utrácejí nejvyšší podíl výdajů domácností na bydlení, nejméně utrácí Malta

Ve velké většině členských států EU představuje „bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva“ nejpodstatnější položku výdajů domácností.

V roce 2019 byl podíl výdajů domácností na bydlení nejvyšší ve Finsku (28,8 %), na Slovensku (28,4 %) a v Dánsku (27,9 %), následované Českem (26,4 %), Francií (26,2 %), Švédskem (25,8 %) a Irskem (25,4 %).

Naopak nejnižší podíl výdajů domácností na bydlení zaznamenaly Malta (12,3 %), Litva (14,9 %), Kypr (15,6 %) a Chorvatsko (16,2 %).

Rumunsko – nejvyšší pokles výdajů na bydlení, Finsko a Irsko nejvyšší nárůst

V letech 2009 až 2019 se podíl bydlení na celkových výdajích domácností ve většině členských států EU snížil nebo zůstal stabilní. Největší pokles byl zaznamenán v Rumunsku (z 25,2 % celkových výdajů domácností v roce 2009 na 17,7 % v roce 2019, což je pokles o 7,5 pb), následovaný Polskem (-2,6 pb), Kyprem (-2,5 pb), Maďarskem (- 2,3 pb), Lotyšskem (-2,2 pb) a Slovenskem (-2,1 pb).

Naproti tomu tento podíl vzrostl v 11 členských státech EU: v Irsku (z 22,0 % v roce 2009 na 25,4 % v roce 2019, což je nárůst o 3,4 procentního bodu) a ve Finsku (z 25,4 % v roce 2009 na 28,8 % v roce 2019, nebo nárůst o 3,4 pb), v Nizozemsku (+2,1 pb), Belgii, Lucembursku a Portugalsku (všechny +1,4 pb). Zdroj: Eurostat