V úterý 26. září v 10 hodin dopoledne se spustilo přihlašování k dotacím pro majitele rodinných domů v programu Nová zelená úsporám, kde se opět otevírá možnost získat finanční podporu pro zvýšení energetické efektivity domovů. Tento dotační program poskytne žadatelům celkem 55 miliard korun na investice do energetických úsporných opatření, tudíž se není třeba obávat, že by dostali přednost první přihlášení, na každého se dostane.

Jaké výhody čekají majitele rodinných domů?

Nová zelená úsporám nabízí majitelům rodinných domů několik lákavých možností pro získání dotací. Mezi novinky patří podpora výměny starých plynových kotlů za moderní tepelná čerpadla nebo zvýšení finančního příspěvku na zateplení domu až do výše 950 tisíc korun při provedení komplexní izolace.

S ohledem na novostavby však Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb, zdůrazňuje důležitou změnu: „Nově budou dotace omezené v případě novostaveb – mohou být uděleny pouze na domy, které budou splňovat nejvyšší pasivní energetický standard a využijí obnovitelné zdroje energie. Současně však tato dotace vzrostla na 535 tisíc korun.“

Podpora fotovoltaických systémů zůstává na stejné úrovni a pod podobnými podmínkami. Dotace je nyní dostupná pro fotovoltaické elektrárny s výkonem od 2 kWp, přičemž maximální podporovaný výkon činí 10 kWp. Právě dotace na fotovoltaické elektrárny patří k nejčastěji využívaným, jak potvrzují i zkušenosti Ekonomických staveb. U nové vlny dotací společnost očekává, že většina dotací u novostaveb se bude řešit pro FVE po dokončení domu v oblasti podpory C.

Snazší administrativa a zajímavější bonusy

Martin Protiva vyzdvihuje jedno z hlavních pozitiv nového programu: „Jednou z výhod nového programu je zjednodušená administrace. Žadatelé již nebudou muset přikládat faktury ani účtenky k žádosti, stačí si je uschovat pro případ kontroly. Navíc u většiny žádostí nebude nutné předkládat projektovou dokumentaci, čímž se pro žadatele proces výrazně ulehčí.”

Program i nadále umožňuje kombinaci dotací, což znamená, že žadatel může v jedné žádosti požádat o podporu více energetických opatření. Například, pokud chce vyměnit kotel a zateplit dům, může žádat o dotace pro oba tyto kroky. Za kombinaci opatření získává žadatel bonus ve výši 10 000 korun za každé spojené opatření. Ve vybraných obcích a regionech je dokonce k dispozici zvýhodněný bonus ve výši 10 % z celkové podpory. Dále je možné získat bonus až 30 000 korun za environmentálně šetrné řešení.

Nové programy pro lepší bydlení

Zcela novým přírůstkem je dotační program Oprav dům po babičce, který má za cíl urychlit renovaci starších domů. Tento program je určen pro majitele nemovitostí, které po rekonstrukci budou splňovat energetické normy pro zateplení. „Předností tohoto dotačního programu je, že je možné využít starý dům, kompletně jej zdemolovat a na jeho místě postavit dům nový. Navíc jej lze kombinovat s dalšími dotacemi z Nové zelené úsporám, čímž se stavebníci dostávají na zajímavou částku, která může přesahovat i 1 milion Kč,” dodává Protiva.

Další novinkou je rozšíření programu Dešťovka, který podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech. Tato podpora směřuje k opatřením, která snižují spotřebu pitné vody a využívají dešťovou vodu a recyklovanou odpadní vodu pro zálivku zahrady nebo jiné účely.

Program Nová zelená úsporám nadále pokračuje v podpoře ekologických a energeticky úsporných opatření pro majitele nejen rodinných domů. Nabídka dotací je široká, ať už se jedná o zateplení, nové kotle, fotovoltaické panely nebo další inovace. Tyto opatření nejen chrání životní prostředí, ale také snižují provozní náklady domácností, což představuje dvojí prospěch pro majitele rodinných domů.