Podzimní plynárenská konference, organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. října poprvé zcela on-line a výjimečně zdarma. Pro stovky tradičních účastníků i pro širokou veřejnost vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, odborných institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 27. ročníkem převzaly MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním partnerem konference je společnost GasNet, dalšími partnery jsou Pražská plynárenská Distribuce, a.s.EG.D, a.s.

„Konference tradičně přináší mnoho zajímavých a aktuálních témat. Všechna ale zastřešuje budoucí role plynů v kontextu klimaticko-energetické národní a evropské politiky, konkrétně při dosažení dekarbonizačních cílů, rozvoji směrem k využití obnovitelných plynů a souvisejících požadavků na plynárenský sektor,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS.  

Během pondělního programu se bude v rámci jednotlivých bloků konkrétně hovořit o potenciálu plynu v rámci tuzemského teplárenství, o související transformaci tepláren nebo o investicích a přínosech plynofikace na kvalitu ovzduší v ČR. Důležitým tématem bude rovněž role plynu v budoucím energetickém mixu pro zajištění stability elektrizační soustavy, kde budou představeny mimo jiné výhody plynových elektráren či kogeneračních technologií. Závěr prvního dne bude patřit očekávanému vývoji plynové mobility a jejího přispění k plnění cílů obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

Úterní program přiblíží možnosti využití takzvaných obnovitelných, dekarbonizovaných plynů. Druhý blok se bude věnovat dopadům koronaviru na trh s plynem a hovořit se bude také o výhodách plynového vytápění a jeho přispění k dosažení energetických úspor u koncových zákazníků v rámci výměny starých neekologických kotlů.

Rolí řečníků se v průběhu dvoudenního on-line setkání zhostí mimo jiné Thomas Merker, CFO skupiny GasNet, Jan Kříž, náměstek sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů MŽP, René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky MPO, nebo Petr Kusý, člen Rady ERÚ.

Kompletní program konference včetně registračního formuláře je k dispozici zde.