Nejen kvůli krachu několika energetických firem v Česku skokově narůstají ceny energií. Svůj podíl na tom má i inflace. Je tedy logické, že řada domácností uvažuje nad tím, jak v této situaci ušetřit. Například dotační program Nová zelená úsporám umožňuje získat dotaci až 205 000 Kč, pokud odběratel přejde na fotovoltaiku, a z programu Kotlíková dotace až 130 000 Kč na tepelná čerpadla. Jako řešení pro větší energetickou soběstačnost se pak nabízí kombinace fotovoltaických panelů s tepelnými čerpadly. Oproti plynovému kotli lze ušetřit až 50 % nákladů, vůči elektřině dokonce až 75 % nákladů na vytápění. Přebytky energie může navíc domácnost odprodat.

Následkem pádu Bohemia Energy, Skautské energie a Kolibřík Energie se skokově zvýšily ceny energií pro jejich bývalé zákazníky, kteří byli nuceni přejít k novému dodavateli. Nárůst byl i několikasetprocentní, což je zdražení, jaké nemá v historii ČR obdoby. Na tuto situaci se rozhodla řada domácností již reagovat, vyplývá z dat společnosti Woltair, která je expertem v tomto odvětví. Tou nejlepší cestou je co největší energetická soběstačnost a snížení spotřeby plynu a elektřiny. Tu například nabízí právě solární energie z fotovoltaických panelů či tepelná čerpadla.

„Fotovoltaické panely jsou i díky dotacím v poslední době velice oblíbené. Pořizuje si je čím dál více domácností. Již teď vidíme, že v této situaci po nich poptávka ještě více roste. Obrovskou výhodou je jejich ekologičnost, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie. My instalujeme tyto panely v kombinaci s kvalitními akumulačními bateriemi, které umožňují využití této energie jako primárního zdroje, což značně šetří náklady. A přebytky je dokonce možné i odprodat,“ říká Daniel Helcl, CEO a zakladatel startupu Woltair.

V kombinaci solárních panelů s akumulačními bateriemi se domácnosti stávají téměř nezávislé. Proud mohou čerpat i v noci, přestože slunce již nesvítí. Velkou roli tady hraje i kvalitní střídač, který se stará o to, jestli má být energie akumulovaná, či distribuovaná. Právě díky němu je pak možné i právě přebytky odprodat. Návratnost takovéto vlastní solární elektrárny je zhruba 7 až 10 let, což ji řadí mezi nejrychlejší v ekologických zdrojích. S narůstajícími výdaji na elektřinu se tento horizont ještě zkracuje.

„Panely je možné nainstalovat i v zimních měsících, takže v případě zájmu jsme schopni do dvou dnů panely zprovoznit naprosto kdykoliv,“ říká Karel Náprstek, spoluzakladatel firmy Woltair. Což pro postižené krachem energetických společností znamená, že již tuto zimu mohou přejít na alternativní způsob získávání elektřiny.

K maximalizaci soběstačnosti lze využít propojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. Touto kombinací je možné za dobrých podmínek dosáhnout značné energetické nezávislosti, protože tepelné čerpadlo nevyžaduje pro své fungování uhlí či plyn. Navíc je prakticky bezúdržbové a ekologické, díky principu přijímání energie z okolního prostředí. Právě například s těmito řešeními lze ušetřit podstatné částky na energiích, přispět k dekarbonizaci a stát se pionýrem zelené energie v České republice.