Jak plnit úkoly s co nejmenší spotřebou cenných zdrojů a co nejlépe využít své finance? V dnešní době, a to nejen v odvětví intralogistiky, jsou pro téměř každého podnikatele nejdůležitější dva aspekty – úspora energie a rozumné využití kapitálu. Odborníci ze společnosti STILL mají jasno v tom, jak se v oblasti skladování přiblížit ideálu, a tedy fungovat efektivně. Aby pro podnikatele se skladovacími prostory zjistili, jak co nejvýhodněji využívat manipulační techniku, porovnali tři typy pohonu, které se v ní používají – olověné a lithiové (Li-Ion) baterie a vodíkové palivové články (fuell cell). Která možnost vyšla v testu jako nejlepší?

Odborníci společnosti STILL radí

Společnost STILL má vlastní vzdělávací akademii, která pravidelně a bezplatně pořádá informačně nabité webináře, jež podnikatelům pomáhají zefektivnit jejich skladové provozy. Na nejnovější přednášce se odborníci z této firmy věnovali tématu, jak ušetřit náklady na energii. I v intralogistice dramaticky roste téma jejího šetření, protože se Evropa zavázala k uhlíkově neutrálnímu hospodaření do roku 2050 a k zabránění úniku emisí C02 do ovzduší nebo k jejich ukládání způsobem šetrným k životnímu prostředí. Stále více podniků dbá na dodržování hodnot udržitelnosti. Odvětví intralogistiky je na tom se svými vozíky celkem dobře, ale i elektřinu je třeba odněkud brát. Její cena na burze se navíc za dva roky zdvojnásobila. Proto je velmi důležité zvolit správný energetický systém pro pohon manipulační techniky. Toto rozhodnutí má totiž vliv nejen na náklady na energie, ale také na pracovní sílu, čas a další věci, které dohromady tvoří efektivní provoz,“ říká Björn Grünke, produktový manažer pro energetické systémy ve společnosti STILL.

Síla energetického managementu

Energii spotřebovává každý intralogistický provoz zejména ve skladovacím prostoru a v dopravě. Proto zde musí vše fungovat co nejefektivněji. Říkáme tomu energetický management. Ve skladu, kde vše funguje podle kritérií udržitelnosti a co nejhospodárněji, ušetří majitel na provozu i tisíce eur ročně. Proto jsme provedli srovnání tří typů pohonných systémů vozíků, abychom ukázali, které z nich jsou v rámci energetického managementu nejvýhodnější,“ vysvětluje Grünke. Odborníci ze společnosti STILL určili 5 nejdůležitějších kritérií, která je třeba zohlednit při výběru baterií do vozíků, aby byl provoz vozíkového parku co nejefektivnější a nejekologičtější. Jsou to: dostupnost, infrastruktura skladu, náklady, jistota do budoucna a ochrana životního prostředí. Jak si v testu vedly jednotlivé systémy pohonu?

Olověná baterie zaostává

Olovo, kyselina sírová a destilovaná voda – známá kombinace, která se v bateriích používá již desítky let. Tento typ baterie je stále nejběžnější, ale to neznamená, že i nejlepší. Při zohlednění prvního kritéria, dostupnosti, na nás okamžitě vyskočí její první zásadní nevýhoda – vydrží sotva jednu pracovní směnu a při vyšším zatížení se vybije již po 5 hodinách. Olověnou baterii nabíjíme 8 hodin, ale jezdíme jen 6 hodin. Takže vozík zůstane 8 hodin nevyužitý nebo potřebujeme další náhradní baterii, aby mohl být v provozu. Výměna baterie trvá až 15 minut, zabere to čas. A může dojít k úrazu nebo poškození, což se stává poměrně často. Olověné baterie vyžadují hodně údržby, za což jim dáváme mínus,“ říká Björn Grünke, odborník na energetické systémy ze společnosti STILL. Pokud jde o další kritérium, kterým je infrastruktura skladu, mají olověné baterie také řadu slabin. Je zapotřebí velký samostatný prostor pro nabíjecí zařízení, další místnost pro odborné dolévání vody do baterií, prostor pro odsávací zařízení, nemluvě o množství energie spotřebované najednou, když se všechny vozíky nabíjejí současně. Tyto baterie ve srovnání s lithiovými potřebují mnohem více prostoru pro údržbu. To zvyšuje náklady na provoz, a tím se dostáváme ke třetímu kritériu, kterým jsou  vynaložené peníze. Olověné baterie mají sice nejnižší pořizovací cenu (přibližně 150 eur za kilowatthodinu), ale je třeba vzít v úvahu, že na jeden vozík jsou potřeba dvě. „Náklady navíc zvyšuje i již zmíněná údržba. Pokud není kvalitní, snižuje se životnost olověných baterií. Z toho vyplývá potřeba specializovaného personálu pro údržbu, což představuje i další finanční prostředky. A nesmíme zapomenout ani na jejich nabíjení – protože se nabíjejí současně po pracovní době, zvyšuje vysoká spotřeba elektřiny i celkové náklady,“ vysvětluje Grünke. Odborníci společnosti STILL olověné baterie hodnotí kladně ve čtvrtém kritériu, kterým je výhled do budoucnosti a to, zda se z tohoto pohledu vyplatí do nich investovat. V příštích letech se budou vyrábět i nadále, o tom není pochyb. Pokud jde o páté kritérium a ochranu životního prostředí, i zde musíme dát olověným bateriím nižší hodnocení, protože obsahují mnoho látek škodlivých pro životní prostředí a musí se recyklovat, což se sice daří, ale vyžaduje to velké úsilí,“ konstatuje produktový manažer.

Li-Ion baterie – rozumné řešení

Li-Ion nebo i lithiová baterie je zařízení složené z několika článků naplněných niklem, manganem, kobaltem nebo fosforečnanem bez přídavku vody. Má skvělou vlastnost – lze ji kdykoli dobít, aniž by se poškodila nebo zkrátila její životnost. Vozík s Li-Ion baterií lze používat 24 hodin bez přestávky a lze jej dobíjet během pracovní doby. Hodina nabíjení se rovná 3 hodinám jízdy. Lithium-iontová baterie se nabíjí velmi rychle a během provozu poskytuje konstantní výkon. Lehce se s ní manipuluje, není třeba předem plánovat dlouhé prostoje, a proto zaručuje maximálně flexibilní dostupnost vozíků,“ popisuje výhody prvního kritéria – dostupnosti – odborník na energetické systémy Grünke. Lithiové baterie lze také dobíjet, ale není k tomu potřeba vyhrazený prostor. A aby byl vozík v provozu téměř neustále, nejsou zapotřebí dvě baterie jako u olověné, ale jen jedna. Odpadá i prostor pro dolévání vody. Stačí jen několik dalších elektrických zásuvek. Li-Ion baterie se nabíjí flexibilně, rychle a za mnohem kratší dobu. To je nepochybně jejich velká výhoda v oblasti infrastruktury skladu,“ říká Grünke.

Pokud jde o další kritérium, kterým jsou náklady, někteří podnikatelé mohou váhat. Li-Ion baterie vyžadují větší počáteční investici a jejich cena je dvakrát až třikrát vyšší než u olověných baterií. Na druhou stranu mají dvojnásobnou životnost. „Co se týče ceny lithiové baterie, ta má od roku 2010 klesající tendenci. A její pořizovací cena je jednoznačně kompenzována nižšími náklady na údržbu. Nepotřebujete žádný další prostor jako u olověných akumulátorů. Náklady na údržbu jsou nulové. Důležité je, že lithiové baterie jsou schopny snížit spotřebu energie až o 30 %, čímž se ušetří náklady na elektřinu, což může činit i několik tisíc eur ročně,“ říká odborník. Lithiové baterie lze bez problémů recyklovat a z hlediska budoucnosti a udržitelnosti se v současné době pracuje i na nových chemických složeních. Li-Ion baterie má v testu při zohlednění všech kritérií jednoznačně navrch nad tou olověnou. Její výhody ve všech ohledech kompenzují vyšší pořizovací cenu.

Palivové články jsou budoucnost

U třetího pohonného systému, vodíkových palivových článků, se elektrický proud vyrábí přímo ve vozíku, takže není třeba jej připojovat do elektrické zásuvky. Energie z vodíku se přeměňuje na elektřinu a dobíjí připojenou integrovanou lithiovou baterii. Ačkoli se vodík stále zdá být budoucností, v Evropě jezdí na palivové články více než 500 nákladních vozidel a v USA více než 40 tisíc. Jelikož se však jedná o velmi nákladný systém, nelze jej zatím realizovat bez státních dotací v řádech milionů. Systém palivových článků se nenabíjí, jen se tankuje. Na jedno natankování vydrží bez problémů pracovat 8 hodin, ale vyžaduje pravidelnou údržbu, což znamená prostoje. Proto není tak flexibilní jako Li-Ion baterie,“ vysvětluje produktový manažer společnosti STILL. Pro druhé hodnoticí kritérium, kterým je infrastruktura skladu, je zásadní nutnost mít několik zařízení pro doplňování paliva. Musí být umístěna na několika místech ve skladové hale a dobře označena. Pokud si podnikatel vyrábí vodík ve vlastních prostorách, potřebuje potrubí, kterým ho dopraví do tankovacích zařízení. Z hlediska infrastruktury skladu jsou palivové články průměrem mezi horší olověnou baterií a lepší Li-Ion baterií. Jak již bylo zmíněno, náklady na palivové články jsou mnohem vyšší než na zavedené baterie, a to nejen v pořizovací ceně. U palivových článků je třeba počítat s cenou 4 až 5krát vyšší než u olověných baterií. A kilowatthodina z vodíku je pětkrát dražší než kilowatthodina z elektrického proudu,“ porovnává Grünke. S náklady na údržbu a servis palivových článků je také třeba počítat. Vodíku patří budoucnost, ale do značné míry to závisí na podpoře států. Pokud se má systém čisté energie, tedy vodík, rozšířit, bude to určitě i v intralogistice,“ dodává produktový manažer Grünke.

Jak test dopadl?

V testování nejvýhodnějšího pohonného systému v oblasti manipulační techniky dopadly nejlépe
Li-Ion baterie. Ačkoli každý ze systémů – olověná baterie i palivový článek – nabízí různé možnosti, lithiové baterie jsou schopny reagovat na různé změny a požadavky. Na závěr rada pro všechny šéfy intralogistiky, kteří chtějí investovat do nového logistického systému nebo obnovit stávající: Přesně zanalyzujte své přepravní procesy, vyberte všechny komponenty od jednoho výrobce, protože tehdy funguje hladká a efektivní spolupráce, a investujte do vozíků, které jsou vybaveny tak, aby bylo možné měnit nosiče energie. Prostě se nenechte zmást nabídkou, ale nechte si kompetentně poradit,“ uzavírá Björn Grünke, produktový manažer pro energetické systémy ve společnosti STILL. Více na na www.still.cz, Facebooku na www.facebook.com/still nebo na síti LinkedIn na www.linkedin.com/company/still-gmbh.