Po úspěšném dokončení 168 hodin zkušebního provozu, který potvrdil, že všechny systémy fungují dle předpokladů, byl zahájen komerční provoz první jaderné elektrárny na světě na bázi jaderné technologie čtvrté generace – předváděcího projektu Shidaowan High-Temperature Gas-Cooled Reactor Pebble-bed Module (HTR-PM), na kterém se jako jeden z hlavních dodavatelů zařízení podílela společnost Shanghai Electric. Dosažením tohoto milníku se Čína posouvá na samotnou špičku inovací v jaderné energetice a pokračuje ve využívání bezpečných, spolehlivých a udržitelných zdrojů energie, které by jí usnadnily dosažení cílů produkce uhlíku a uhlíkové neutrality.

Vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (HTGR), celosvětově v oblasti jaderné energetiky považovaný za technologii čtvrté generace, je vyzdvihován za svou přirozenou bezpečnost a všestrannost a má obrovský potenciál v rámci komerčního využití jakožto alternativní energetické řešení ke zdrojům energie založeným na fosilních palivech.

Předváděcí projekt Shidaowan HTR-PM, který byl zahájen v roce 2006 a jehož realizace byla zahájena v roce 2012, je jedním z 16 významných národních vědeckých a technologických projektů, které se řadí na úroveň čínského programu průzkumu Měsíce a vývoje družicového navigačního systému BeiDou.

Mezi zařízení, která dodala společnost Shanghai Electric, jeden z klíčových účastníků projektu, patří tlakové nádoby reaktoru, kovové vnitřní součásti aktivní zóny, mechanismy pohonu regulačních tyčí, systémy pro odstavení, turbíny, primární heliové ventilátory a heliové kompresory. Dokončením elektrárny bylo završeno desetileté úsilí předních čínských dodavatelů energetických řešení o vyřešení problémů při snaze o vývoj vlastních inovativních řešení jaderných technologií té nejvyšší úrovně. Čínské společnosti vyrobily celkem 93,4 % zařízení, která reaktor používá.

Tlakové nádoby reaktoru, které společnost Shanghai Electric navrhla speciálně na míru pro tento projekt, jsou větší a mají komplexnější konstrukci než jejich současné protějšky dostupné na trhu, a překonávají navíc oborové rekordy po stránce výšky a hmotnosti. Vnitřní kovové jádro vyrobené pro tento projekt představuje vůbec největší tenkostěnné vnitřní kovové jádro na světě. Jedná se o revoluční úspěch, který zaplňuje mezeru na čínském trhu. Za využití svých dvacetiletých zkušeností společnost vyvinula také první vysokoteplotní, vysokotlaký a vysoce výkonný primární heliový ventilátor s elektromagnetickým pohonem na světě.

Systém HTGR má díky svým výjimečným bezpečnostním charakteristikám možnost zcela změnit budoucnost rozvoje jaderné energetiky ve světě. Zajišťuje bezpečnost reaktoru i v případě selhání všech chladicích systémů, čímž zabraňuje riziku roztavení aktivní zóny a úniku radioaktivního materiálu bez jakéhokoliv externího zásahu. Úspěšné spuštění předváděcího projektu je významným krokem v oblasti bezpečnosti jaderné energie a inovace jaderných technologií v Číně a významně podporuje schopnost Číny stát se celosvětovým lídrem v oblasti jaderné energetiky a v návaznosti také průkopníkem budoucího pokroku v oblasti udržitelné a bezpečné výroby energií.

Obr. Wikipedie