S koncem roku mají zákazníci, kteří si hlídají spotřebu energií, opět možnost nahlásit innogy stavy plynoměrů nebo elektroměrů k 31. prosinci. Samoodečet ke konci roku umožní u zákazníků přesně rozdělit spotřebu plynu nebo elektřiny mezi roky 2023 a 2024. Na nahlášení tzv. kontrolního odečtu k 31. 12. mají zákazníci čas pro plyn do 13. ledna, pro elektřinu do 29. ledna.

Podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) za třetí kvartál 2023 lze pozorovat meziroční pokles spotřeby zemního plynu o 11,4 % a elektřiny o 4 %. Tento fakt a také nárůst regulované složky ceny je dalším důvodem pro včasné nahlášení stavů měřidel.

Samoodečet je užitečný jak pro zákazníky, tak i pro nás jako dodavatele energií. Díky zaslaným údajům o aktuální spotřebě například uvidíme, jaký je potenciál úspor u zákazníků. Tato data navíc můžeme následně využít k dalšímu zpřesnění výpočtu záloh na další období. Budeme tedy velmi rádi, pokud nám zákazníci na začátku příštího roku stavy plynoměrů či elektroměrů nahlásí,“ vysvětluje David Konvalina, ředitel maloobchodu innogy.

Provedení samoodečtu je jednoduché. Zákazníci si poslední prosincový den zaznamenají stav a číslo plynoměru nebo elektroměru a do 13. ledna tyto údaje nahlásí – stačí využít připravený formulář na webových stránkách innogy nebo samoobslužný portál/aplikaci innosvět.

Pokud si zákazník aktuální stav měřidel ke konci roku nezadá, nic se neděje. Nahlášení samoodečtu totiž není povinné. Jedná se pouze o doporučení a díky nahlášenému stavu bude rozložení spotřeby mezi jednotlivé kalendářní roky přesně odpovídat spotřebě.

Samoodečty z konce roku nám hlásí hlavně zákazníci, kteří si aktivně a pravidelně hlídají svou spotřebu. V loňském roce tuto možnost využilo více než tři sta tisíc našich zákazníků,“ dodal David Konvalina.