Využívání carsharingu roste, sdílenými auty dnes v Praze jezdí přes 11 % obyvatel. Jedná se o 4% nárůst oproti roku 2019, kdy tyto služby využívalo necelých 7 %. Třetina lidí, kteří využívají carsharing dle průzkumu nepotřebuje mít vlastní auto. Sdílená kola a koloběžky dnes mají Praze dle průzkumu Anytime shodně 12 % uživatelů.

„Fungující MHD je v Praze převládajícím způsobem dopravy, sdílení automobilů ale stále roste. Sdílené vozy aktuálně využívá 11 % Pražanů, to je o 4 % více než před dvěma lety. Nejvíce z nich několikrát za rok (8 %), maximálně třikrát měsíčně (4 %) a jednou týdně (2 %). Vyplývá to z průzkumu, který pro nás zpracovala agentura STEM/MARK,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime.

Podle průzkumu se pak uživatelé sdílených aut chovají zodpovědně a ekologicky a svou dopravu realizují v kombinaci s využitím MHD. Tu pro zajímavost dnes využívá denně 34 % Pražanů. Denně používá svůj vlastní automobil 16 % Pražanů, což je ve srovnání o 2 % méně než před dvěma lety.

Pražané, kteří jezdí po Praze MHD, jezdí nejčastěji denně (34 %) nebo několikrát týdně (32 %). Jednou týdně jede veřejnou dopravou 10 % obyvatel, maximálně třikrát měsíčně 11 %. Téměř 4 % obyvatel Prahy nevyužívají MHD vůbec. Z průzkumu plyne, že lidé by v MHD ocenili více prostoru v dopravní špičce (46 %) nebo více pohodlí, když vezou nákup (38 %).

„Pěšky, tedy minimálně dva kilometry souvislé chůze, ne například jen pohyb mezi přestupy, se po Praze denně pohybuje třetina lidí (30 %). Několikrát týdně to je pak dalších 31 %. Pouze 16 % Pražanů používá svůj automobil denně. Nejčastěji jej nastartují několikrát týdně (30 %), jednou týdně pak 16 %,“ dodává Milan Beutl z Anytime.