Společnost C-Energy Planá, která vlastní energetické zdroje v Plané nad Lužnicí a Táboře a je největším dodavatelem tepla a energií v regionu Táborsko, přijala strategii Planá 2025. Jejím cílem je při udržení konkurenceschopnosti a cenové dostupnosti tepla zcela opustit spalování uhlí a snížit do roku 2025 emise CO2 ze současných 120 tisíc na 11 tisíc tun za rok.

Strategie Planá 2025 je souborem projektů a opatření, která povedou k celkovému opuštění spalování uhlí ve zdrojích v Plané nad Lužnicí a v Táboře.  Souhrnná investice do realizace projektů přesáhne 2 miliardy korun. Přinese stabilizaci cen tepla na minimálně dvacet let, přispěje k řešení problematiky odpadového hospodářství a k dalšímu zásadnímu snížení dopadů energetických zdrojů na životní prostředí.

„Od roku 2012 jsme v Plané proinvestovali více než 2 miliardy korun. Výsledkem je vysoce konkurenceschopný zdroj kombinované výroby elektřiny a tepla a pokles produkovaných emisí o 90 procent. Po akvizici Teplárny Tábor v roce 2020 se nám otevírají dveře k dalšímu rozvoji energetického hospodářství v celém regionu Táborsko. Realizace strategie Planá 2025 zajistí stabilizaci cen pro odběratele tepla a čistější vzduch pro všechny obyvatele regionu,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Mezi klíčové projekty v rámci strategie Planá 2025 patří následující investice:

Konec uhlí v Plané

Cílem projektu, který bude realizován v letech 2021 a 2022, je provést kompletní rekonstrukci stávajících uhelných kotlů K5 a K6 na 100% spalování biomasy. Již v roce 2023 tak dojde v Plané nad Lužnicí a v Táboře k ukončení spalování uhlí. Biomasa bude dovážena z pil a lesů v regionu. Současně dojde k modernizaci turbíny s cílem snížit spotřebu paliva při výrobě elektřiny. Pro realizaci projektu Konec uhlí v Plané již C-Energy hledá dodavatele. Na začátku února bylo vypsáno nadlimitní výběrové řízení, dodavatel by podle harmonogramu měl být vybrán do 1. července 2021.

Konverze tepla Tábor

Náročný projekt předpokládá v letech 2021 až 2023 přeměnu veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře na horkovodní rozvody, které sníží tepelné ztráty v táborských rozvodech z původních 27 % na 10 %. Téměř veškerá spotřeba tepla v táborské aglomeraci pak bude napojena na energetický zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí. Důležitým přínosem projektu konverze je významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů až na 40 let.

Plynofikace Teplárny Tábor

Uhelný zdroj v Teplárně Tábor bude nahrazen plynovým kotlem, který zajistí zbývající dodávky páry pro průmyslové odběratele v Táboře. Zároveň bude na místě instalován sedmý plynový motor, který posílí schopnost C-Energy dodávat teplo ve špičkách a poskytovat dodatečnou regulační energii pro trh. Předpokládaná doba realizace projektu je v letech 2022 a 2023.

Fotovoltaická elektrárna Tábor s akumulací a výrobou vodíku

C-Energy připravuje pro rok 2024 vybudování fotovoltaické elektrárny o kapacitě 8 MWp nedaleko lokality Teplárny Tábor a současně bateriového úložiště o výkonu a kapacitě 6 MW/MWh. V rámci projektu využije C-Energy zkušenosti z využití bateriového úložiště, které otevřela v roce 2019 v areálu v Plané nad Lužnicí, a které se stalo vloni prvním bateriovým úložištěm certifikovaným pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Zatímco současná baterie v Plané nad Lužnicí disponuje výkonem 4MW, nové úložiště v Táboře bude mít o třetinu vyšší výkon. Součástí bateriového úložiště by měla být výroba vodíku, který má uplatnění v bezemisní autobusové dopravě.

ZEVO Planá

Závod na energetické využití odpadu by měl zpracovat vytřízený odpad z regionu Táborska, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat. ZEVO v areálu energetického zdroje v Plané nad Lužnicí počítá s kapacitou 40-50 tisíc tun ročně, která pokryje spotřebu dvou třetin celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá. O konečné podobě projektu bude rozhodnuto v průběhu letošního roku, realizace by měla proběhnout po roce 2025.

Pro realizaci nákladných investic v rámci strategie Planá 2025 se pokusí C-Energy Planá získat podporu z Modernizačního fondu. C-Energy Planá patří již dnes k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Veškeré nově představené projekty dále podpoří dlouhodobou strategii zajišťovat udržitelnou výrobu energií založenou na vysoké účinnosti zdrojů C-Energy.

O energetickém zdroji C-Energy Planá

Skupina C-Energy investovala do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy, který dokázal od roku 2012 snížit produkované emise do ovzduší o 90 procent. V roce 2020 získala společnost C-Energy Planá stoprocentní majetkový podíl v Teplárně Tábor.

Zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí díky bateriovému úložišti o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh nastartovat provoz v případě tzv. blackoutu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě. Celková instalovaná kapacita energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí dosahuje 90 MWe. Více na www.c-energy.cz.